Atorox-säännöt

Jakoperusteet ja palkinnon nimi

Turun Science Fiction Seura ry jakaa Atorox-palkinnon parhaalle edellisenä vuonna julkaistulle kotimaiselle suomen- tai ruotsinkieliselle tieteis- tai fantasianovellille. Mukaan otetaan vain edellisenä kalenterivuonna julkaistut novellit. (Huom. muutos aiempaan sääntöön, jonka mukaan edellisenä vuonna julkaistuksi laskettiin myös ne edeltävän vuoden sf-lehtien numerot, jotka ilmestyvät jakovuoden tammikuun loppuun mennessä.)
Tarkat säännöt kelpoisuudesta Atorox-ehdokkaaksi.

Palkinnon vuosiluku tulee jakovuodesta.

Atorox-äänestyslistan muodostus

Hallituksen valitsema Atorox-vastaava kerää listan edellisenä vuonna ilmestyneistä kotimaisista sf-novelleista. Lista on nähtävillä Atoroxin www-sivuilla.

Varsinainen äänestyslista muodostetaan seuraavasti:

  • Atorox-vastaavan kutsuma esiraati lukee kaikki julkaistut novellit. Esiraatiin kuuluu 3–6 henkilöä.
  • Esiraati sekä fandomin edustajat äänestävät kaikista novelleista niitä, jotka heidän mielestään kuuluvat varsinaiselle äänestyslistalle. Kaikki voivat äänestää niin montaa novellia kuin haluavat.
  • Esiraadin ja fandomin jäsenten äänet ovat samanarvoisia. Esiraadilla on kuitenkin veto-oikeus: esiraadin yksimielisellä päätöksellä novelli voidaan nostaa äänestyslistalle tai jättää siltä pois fandomin äänistä huolimatta. Tarpeen vaatiessa ja tarkan harkinnan jälkeen esiraadilla on myös mahdollisuus muuttaa mielipidettään. Novelleista 20–30 eniten ääniä saanutta pääsee lopulliselle äänestyslistalle.

Raadit

Atorox-vastaava kutsuu äänestykseen mukaan suomalaisia sf-seuroja ja vastaavia yhteisöjä, lisäksi tervetulleita ovat myös yksityiset sf-harrastajat.

Äänestys ja pisteytys

Jokainen raatilainen on velvollinen lukemaan jokaisen ehdokasnovellin.

Äänestäjät sijoittavat haluamansa määrän ehdokasnovelleja äänestyslistalleen suosituimmuusjärjestyksessä.

Äänet lasketaan ensimmäisellä laskentakierroksella äänestäjien ensimmäisten valintojen mukaan. Mikäli mikään novelli ei näin saa yksinkertaista ääntenenemmistöä, poistetaan laskuista se novelli tai novellit, jotka ovat saaneet vähiten ensimmäisiä sijoja, ja näitä äänestäneet äänestyslaput jaotellaan uudelleen lappujen toissijaisten äänten perusteella.

Mikäli millään novellilla ei edelleenkään ole yksinkertaista ääntenenemmistöä jäljelläolevista äänistä, jatketaan laskentaprosessia poistamalla laskuista vähiten ääniä saanut novelli. Mikäli vähiten ääniä on kahdella tai useammalla novellilla, lasketaan kyseisten novellien ensimmäiset valintaäänet, ja vähiten saanut poistetaan. Mikäli myös ensimmäisiä valintaääniä on yhtä monta, poistetaan samalla kerralla kaikki mainitut novellit.

Tätä prosessia jatketaan, kunnes jollakin novellilla on yksinkertainen ääntenenemmistö jäljelläolevista äänistä.

Alemmat sijat määritetään poistamalla äänestyslapuista kaikki jo sijoittuneiden novellien äänet ja toistamalla laskentaprosessi alusta.

Palkinnon jako

Atoroxin jako pyritään järjestämään jonkin scifitapahtuman yhteydessä. Kymmenen kärjelle ilmoitetaan tilaisuudesta henkilökohtaisesti.

Palkinnon voittaja saa Atorox-patsaan ja kunniakirjan. Novellin kustantajalle annetaan kustantajakunniakirja.