Lainaussäännöt

  1. Kirjastosta saavat lainata teoksia TSFS:n ja Tutkan jäsenet.
  2. Lainat merkitään toimistolla kirjastokansioon, ja lainaajan on merkittävä lainan kohdalle kansioon yhteystietonsa. Tässä yhteydessä hänelle ilmoitetaan myös lainan eräpäivä.
  3. Teosten lainausaika on päivälleen yksi kalenterikuukausi. Lainat on tuotava ensimmäiseen päivystykseen tai Varjomafiaan eräpäivän jälkeen, tai uusittava laina sen yhteydessä.
  4. Kerrallaan lainassa olevan aineiston enimmäismäärä on kymmenen teosta, joista enintään viisi voi olla kirjoja.
  5. AV-aineiston eli DVD:iden ja VHS:ien anto kotilainaan ei ole mahdollista, mutta niitä voi katsella toimistolla.
  6. Jos lainattu teos hukkuu tai tuhoutuu, lainaajan on hankittava tilalle uusi ja maksettava sakkoa siltä ajalta joka uuden aineiston hankkimiseen kuluu. Lainaaja joutuu lainauskieltoon, kunnes on hankkinut uuden teoksen. Jos tuhoutuneen teoksen tilalle ei ole mahdollista hankkia uutta, hallitukset päättävät sopivan korvaussumman, joka voi olla jopa viisi kertaa kirjan hinta-arvio.
  7. Lainoista lankeava sakko on kaksi euroa jokaiselta täydeltä viikolta eräpäivän jälkeen. Mikäli jäsen ei ole pystynyt palauttamaan lainaa pakottavista syistä, voivat hallitukset harkita sakon kohtuullistamista.
  8. Lainaajalle voidaan langettaa lainauskielto, jos a) teos on myöhässä, b) teos on tuhoutunut tai hukassa tai c) lainaajalla on maksamatonta sakkoa. Kielto päättyy, kun kiellon aiheuttanut tilanne on korjattu.
  9. Ottaessaan teoksen lainaan kirjastosta jäsen hyväksyy nämä lainaussäännöt.