Kelpoisuus Atorox-ehdokkaaksi

  • Novellin tulee olla suomen- tai ruotsinkielinen tieteis- tai fantasianovelli. Runo ei ole novelli.
  • Toistaiseksi raapaleet ja lyhytproosa hyväksytään mukaan.
  • Julkaisumaalla ei ole väliä, vaan kirjoittajan suomalaisuus ja alkuperäinen julkaisukieli ovat tärkeimmät määrittävät tekijät. Jos esimerkiksi suomalainen julkaisee suomeksi novellin ulkomaalaisessa julkaisualustassa, se sopii ehdokkaaksi. Samoin jos suomenruotsalainen kirjoittaja julkaisee ruotsinkielisen novellin Suomen ulkopuolella, se sopii ehdokkaaksi. Ruotsalaisen ruotsinkielisiä novelleja ei oteta äänestykseen mukaan.
  • Toisaalta jos ulkomaalainen kirjoittaja julkaisisi novellin suomeksi, se katsottaisiin säännönmukaiseksi.
  • Aiemmin muilla kielillä julkaistujen novellien suomen- tai ruotsinkieliset versiot eivät ole ehdokaskelpoisia.
  • Novellin tulee olla julkaistu alun perin edellisenä kalenterivuonna suhteutettuna jakotilaisuuden vuoteen.
  • Novellin tulee olla julkaistu jollain tavalla toimitetussa kokonaisuudessa. Tällaisia ovat esimerkiksi novellikokoelmat ja -antologiat, lehdet ja verkkolehdet (PDF-, blogi-, tai muussa muodossa).
  • Julkaisulla ei tarvitse olla ISBN- tai ISSN-tunnusta, mutta novellin tulee olla julkisesti saatavilla, esim. kirjakaupoista, kirjastoista tai internetistä. (Internetissä tilaajatunnusten takana olevat tekstit lasketaan julkisesti saatavilla olevaksi tekstiksi). Omat pienpainatteet, joita on jaettu lähipiirille, eivät siis sovellu Atorox-ehdokkaiksi.
  • Omassa blogissa julkaistu teksti, vaikka sillä olisikin oikolukija/toimittaja, ei sovi ehdokkaaksi, sillä tekstin täytyy olla jollain tavalla hyväksytty julkaisuun.
  • Painetut omakustanteet kuitenkin käyvät, kunhan omakustannetta on muiden kirjojen tai lehtien tavoin vapaasti saatavilla, ilman että on omakustanteen tekijän kaveri. Painetulla julkaisulla on siis matalampi kynnys tulla hyväksytyksi ehdolle, verrattuna internetissä tapahtuvaan omaan julkaisutoimintaan.