Turun Science Fiction Seura ry:n toimintakertomus vuodelta 2022

Hyväksytty kevätkokouksessa 2.4.2023.

Yhdistyksen tavoite

Turun Science Fiction Seura ry. (TSFS) on vuonna 1976 perustettu yhdistys, jonka toiminnan tavoitteena on edistää science fiction- ja fantasiakulttuurin (sf/f) tuntemusta, erityisesti suomenkielisen korkeatasoisen tieteiskirjallisuuden kirjoittamista ja julkaisemista, korkeatasoisen vieraskielisen alan kirjallisuuden kääntämistä ja julkaisemista suomeksi sekä edistää alan harrastajien välistä yhteydenpitoa ja vuorovaikutusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura hankkii ja ylläpitää yhteyksiä muihin vastaaviin kotimaisiin ja ulkomaisiin yhdistyksiin, järjestää yleisö- ja jäsentilaisuuksia, osallistuu erilaisiin tapahtumiin, järjestää kirjoituskilpailuja, jakaa vuosittain Atorox-palkinnon parhaalle edellisenä vuonna ensimmäistä kertaa julkaistulle kotimaiselle tieteis- tai fantasianovellille, julkaisee jäsenlehti Spiniä ja ylläpitää voittoa tavoittelematta omaa kirjastoa.

Hallinto

Turun Science Fiction Seura ry:n hallituksen muodostivat vuonna 2022 Juhani Mönkkönen (puheenjohtaja, kortisto- ja www-vastaava, Finncon-yhdistys ry. -yhteyshenkilö), Amanda Suomi (varapuheenjohtaja, Spinin päätoimittaja), Katja Juusela (sihteeri, Atorox-, kirjasto- ja toimistovastaava; kesäkuusta lähtien myös Terrakoti-yhdistyksen yhteyshenkilö), Kari Pahula (taloudenhoitaja), Kinos Villa (tiedotus-, arkisto- ja postitusvastaava; kesäkuusta lähtien myös Terrakoti-yhdistyksen varayhteyshenkilö), Eero Pihkala (www-vastaava) ja Timo Hellman (hallituksen jäsen).

Tämän lisäksi hallituksen ulkopuolisina toimihenkilöinä toimivat Antti Kautiainen (toiminnantarkastaja), Anniina Ouramaa (varatoiminnantarkastaja) ja Leila Paananen (varastovastaava). 

Vuonna 2022 hallitus kokoontui yhteensä 13 kertaa. Yleiskokouksia järjestettiin kolme: kevätkokous 24.4., yhdistyksen ylimääräinen kokous 29.6. ja syyskokous 11.12. Kevät- ja syyskokouksissa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Ylimääräisessä kokouksessa käsiteltiin Terrakoti-kattojärjestön perustamista ja yhdeksi sen perustajajäsenistä liittymistä, sekä saatiin vastuuvapautus vuoden 2021 hallitukselle toiminnantarkastuksessa ilmenneiden tilinpäätöksen puutteiden korjaamisen jälkeen.

Vuonna 2022 yhdistyksen jäsenmaksu oli 15 euroa. Nuorisojäsenmaksu oli 7 euroa, ja se sisälsi kaikki jäsenedut. Spinitön jäsenyys, joka sisälsi kaikki jäsenedut lukuun ottamatta jäsenlehti Spiniä, oli 5 euroa. Myös perhejäsenyyden hinta oli 5 euroa. Spinin pystyi tilaamaan myös ilman jäsenyyttä. Hinta oli tällöin 22 euroa. Kannatusjäsenyyden hinta oli 50 euroa, eikä se sisältänyt varsinaisia jäsenetuja.

Vuoden 2022 lopussa seuralla oli 63 varsinaista jäsentä, 7 hallituksen jäsentä, jotka ovat vapautettuja jäsenmaksusta, 3 kunniajäsentä, 1 perhejäsen ja 1 nuorisojäsen. Spinitön jäsenyys -kategoriaan kuuluvia oli 4. Yhteensä jäseniä oli siis 79. 

Seuran jäsenet saivat vuonna 2022 jäsenalennuksia seuraavista turkulaisista liikkeistä: Alfa Antikva, Brahen antikvariaatti, Cybernet, Fantasiapelit, Peltolan antikvariaatti, Turun Elokuvadivari ja Turun Sarjakuvakauppa.

TSFS:n tiedotuksessa ja tapahtumien järjestämisessä korostuivat sähköiset yhteydenpitokanavat. Tiedotus hoidettiin seuran sähköpostilistan, verkkosivujen, Facebookin ja Twitterin avulla. Varjisjuttuja-Discord-palvelin toimi TSFS:n ja Turun yliopiston tieteiskulttuurikabinetti ry:n (Tutka) yhteisenä, tärkeänä viestintäkanavana, ja sillä järjestettiin sosiaalista toimintaa. Spiniä ja Verkko-Spiniä käytettiin tiedotukseen mahdollisuuksien mukaan, milloin ilmestymisaikataulu salli sen.  Loppuvuodesta 2022 TSFS:n verkkosivut uudistuivat ja siirtyivät Terrakoti-kattojärjestön sivujen alle, mutta vanha osoite tsfs.fi ohjaa edelleen sivuille.

Seurayhteistyö

TSFS:llä on ollut toimitila Terrakotina tunnetulla toimistolla Yo-taloilla vuodesta 2000 lähtien. Nykyiset toimitilat sekä myös TSFS:n käytössä olevat varastotilat sijaitsevat Yo-talo B:ssä osoitteessa Rehtorinpellonkatu 4–6. TSFS on yksi kolmesta suurimmasta vuokranmaksajasta. Terrakodin muodostivat pitkän aikaa TSFS:n ohella Tutka, Turun yliopiston rooli- ja strategiapeliseura Tyrmä ry, Turun Anime- ja Mangaseura Senpai ry, Academic Nintendo Club ry (ANC) ja Föreningen för underliga intressen vid Åbo Akademi r.f. (FUI). Vuoden 2022 maaliskuussa FUI siirtyi Åbo Akademin ylioppilaskunnan tarjoamiin ilmaisiin tiloihin, ja Terrakodille alettiin etsiä uutta alivuokralaisseuraa. Kesäkuussa perustettiin uusi yhteistyöseura Terrakoti ry, joka on kaikkien tilaa jakavien yhdistysten muodostama kattojärjestö, ja josta vuodenvaihteessa 2022–23 tuli myös tilan päävuokralainen Tutkan tilalle. 

Terrakodilla on ollut pitkään olennainen rooli turkulaisten sf/f-, anime- sekä rooli- ja videopeliharrastajien yhteisenä olohuoneena, jossa seurat päivystävät viikoittain ja järjestivät aktiivisesti yhteistapahtumia. Pandemiatilanteen helpotettua TSFS palasi päivystämään Terrakodille useimpina torstaipäivinä. Etäyhteyksin Discodissa päivystyksiä ja Varjomafioita järjestettiin vielä kevään ja kesän ajan noin kerran kuussa, kunnes ne palasivat täysin lähimuotoon. Jäsenistö otti ilolla vastaan mahdollisuuden tavata taas muita harrastajia kasvotusten, ja Varjomafiat palasivat vuoden mittaan aiempaan suosioonsa. Etätapahtumien ansiosta yhteisöllisyys kantoi yli poikkeusolojen, ja niiden aikana toimintaan löysi myös uusia ihmisiä, jotka sittemmin ovat tulleet mukaan myös lähitoimintaan. Olipa kyse sitten kirjastosta tai peleistä, pysyvä toimitila on joka tapauksessa edellytys TSFS:n ja muiden Terrakoti-seurojen monipuoliselle toiminnalle myös tulevaisuudessa.

TSFS:llä ja Tutkalla on yhteinen Terrakodilla sijaitseva kirjasto, jonka laajuus on yli tuhat teosta ja joka sisältää kotimaista ja ulkomaista tieto- ja kaunokirjallisuutta. Kirjastoa kasvatetaan kustantajilta saatavin arvostelukirjoin, lahjoituksin ja hankinnoin. Kokoelmiin päätyvät myös lehtivaihdolla hankitut sf/f-lehdet sekä seurojen tilaamat lehdet. Terrakodin seuroilla on myös yhteinen kirjakierrätyshylly. Sen sijaan TSFS:n organisoiman pitkään Terrakodilla toimineen kirjakirppishyllyn toiminta lopetettiin vuonna 2022, sillä kirjojen kiertävyys oli ollut heikkoa. Näin saatiin myös lisää tilaa Terrakodin varastoon.

TSFS:llä ja muilla Terrakoti-seuroilla on yhteisesitteitä, joita jaetaan toiminnasta kiinnostuneille. TSFS:llä ja Tutkalla on myös yhteisiä postikortteja seurojen sosiaalisten medioiden osoitteilla varustettuna. Terrakoti-yhteistyön helpottamiseksi on myös koottu yhteinen päivystäjän kansio, joka sisältää muun muassa yhteystietoja, ohjeita jäseneksi liittämisestä ja tietoja eri seurojen kirjastokäytännöistä.

Toimiston yhdistysten yhteistoiminta kehittyi vuoden 2022 aikana. Edellä mainitun kattojärjestön perustamisen myötä seurat luopuivat toimistovastaavien kokouksista. Niissä aiemmin käsitellyt asiat, kuten toimiston ja nettisivujen hoito, siirtyivät kattojärjestön hallitukselle, jossa kullakin Terrakodin jäsenyhdistyksellä on edustus. Kattojärjestö koordinoi jo vuoden 2022 aikana myös yhteisten tapahtumien järjestelyitä. Terrakodin yhdistysten hallitukset kommunikoivat yhteisellä Discord-palvelimella, ja niillä on myös sähköpostilista.

Syyskuun puolivälissä TSFS oli mukana järjestämässä Terrakodin avoimia ovia. Turun yliopiston lukukauden alun tuntumassa pidetyn, koko viikolle ulottuneen tapahtuman aikana Terrakoti-seurojen toimintaa tehtiin tutuksi uusille opiskelijoille ja rekrytoitiin seuroihin jäseniä. Viikko avattiin Terrakodin ja Osakuntien yhteisellä tapahtumalla, joka houkutteli paikalle uusia kasvoja. Yhdistys oli myös Tutkan kanssa yhdessä mukana yliopiston Avajaiskarnevaaleilla sekä Study in Turku -messuilla. Lisäksi Terrakodin yhdistykset kertoivat toiminnastaan tuutoriryhmille osakuntien organisoimien esittelykierrosten yhteydessä.

Vuoden 2022 aikana myös Yo-talo B:n järjestöjen yhteistoiminta elpyi, ja tauolla olleisiin tilojen järjestöjen kokouksiin palattiin. Kokouksissa keskusteltiin yhteisestä toiminnasta ja muun muassa tilojen esteettömyydestä. Myös tilojen kaikkien vuokralaisyhdistysten yhteinen Discord-palvelin otettiin käyttöön. Yhdistysten hallituksilla on yhteinen sähköpostilista, jonka kautta kokouksista ja muista asioista tiedotetaan.

Seura on yhteydessä muihin alan yhdistyksiin ja harrastajiin ympäri Suomea. Sillä oli esimerkiksi edustajia sf/f-seurojen kansallisessa yhteistyökokouksessa, joka järjestettiin vuonna 2022 helmikuussa Suomalainen fandom -Discord-palvelimella. Kokouksessa seura esitteli toimintaansa ja projektejaan sekä kuuli muiden seurojen suunnitelmista.

Spin

Spin on TSFS:n julkaisema, vuodesta 1977 ilmestynyt Suomen vanhin sf/f-lehti. Lehden sisältöön kuuluu muun muassa kotimaisia ja ulkomaisia sf/f-novelleja sekä arvosteluja ja artikkeleita kirjoista, elokuvista, sarjakuvista ja muista sf/f-kenttään liittyvistä asioista.

Vuonna 2022 Spinin päätoimittajana jatkoi Amanda Suomi. Lehden taittajana toimi Alisa Olkinuora ja toimitussihteerinä Suvi Kauppila. Lisäksi Spinillä oli vakituinen toimituskunta, jonka kesken lehden tekemisen vastuualueet jaettiin. Spinillä oli käytössään myös joukko vapaaehtoisia kirjoittajia ja kuvittajia. 

Spiniä tehtiin vuonna 2022 kaksi numeroa, joista toisen julkaisu viivästyi hieman niin, että se postitettiin vasta alkuvuodesta 2023. Numeron 1/2022 painopaikka oli X-Copy Oy ja numeron 2/2022 Painosalama, kummatkin turkulaisia yhdistyksen toimiston lähellä toimivia yrityksiä. Spinin 1/2022 painosmäärä oli 150 kpl (58 sivua) ja 2/2022 110 kpl (54 sivua). Numeron 1/2022 teema oli spefisarjakuva ja numeron 2/2022 kirjoittaminen.

Vuonna 2022 ensimmäisessä numerossa julkaistiin yhteensä kuusi sarjakuvaa tekijöinään Ina Rosberg, Riikka Manner, Kaarina Uimonen, Erkki Waan, Jouko Pukkila sekä Basaliski ja Spork. 2/2022 numerossa julkaistiin Nova-novellikilpailussa 10. sijalle sijoittuneen Saimi Ruuttusen novelli Kohinan läpi.

Vuonna 2022 Spin postitettiin jäsenetuna seuran jäsenille ja sillä oli myös kuusi muuta tilaajaa, valtaosa kirjastoja. Pandemian aiheuttaman tauon päätyttyä Spin pääsi taas paremmin esille yhdistyksen mukana tapahtumissa kuten Finnconissa, mikä näkyi myös lehden irtonumeroiden myynnissä.

Spinin verkkoversio ilmestyi osoitteessa verkkospin.wordpress.com, ja sen päätoimittaja oli Suvi Kauppila. Spinin verkkolehteä ilmestyi vuonna 2022 kerran. Verkkolehden 1/2022 teemana oli paperilehteä mukaillen spefisarjakuva.

Spinin asioista tiedotetaan Facebookissa Turun Science Fiction Seuran yhteisösivulla sekä Twitterissä ja Instagramissa handlella @spinlehti. Spinillä on TSFS:n verkkosivuilla arkisto, joka sisältää kaikkien lehden numeroiden sisältötiedot sen historian alusta lähtien. Arkiston tarkoitus on arkistoimisen lisäksi olla avuksi niille, jotka ovat kiinnostuneita ostamaan yhdistykseltä lehden vanhoja numeroita tai tutustumaan lehden historiaan muuten. Spinin fyysistä lehtiarkistoa säilytetään Terrakodilla.

Kirjoituskilpailut ja tunnustukset

Science fictionin, fantasian ja muun spekulatiivisen fiktion edistämiseen vihkiytyneenä seurana TSFS järjestää Nova-kirjoituskilpailua sekä palkitsee parhaan edellisenä vuonna julkaistun novellin Atorox-palkinnolla. Tämän lisäksi yhdistys kuuluu Novan nuoremman sisaruksen eli Noviisi-kirjoituskilpailun järjestäjiin. Kilpailujen ja palkinnon myöntämisen tarkoituksena on tuoda näkyvyyttä suomalaiselle sf/f-kirjallisuudelle sekä haastaa ja innostaa alan kirjoittajia.

Atorox 2021

Atorox on TSFS:n vuodesta 1983 jakama kirjallisuuspalkinto, joka myönnetään parhaalle edellisenä vuonna julkaistulle kotimaiselle sf/f-novellille. Palkinto on nimetty nimimerkki Outsiderin (Aarne Haapakoski, 1904–1961) luoman Atorox-robottihahmon mukaan. Atorox on maamme vanhin tieteiskirjallisuuspalkinto ja se on erittäin arvostettu suomalaisten tieteis- ja fantasiakirjoittajien parissa. Voittaja valitaan äänestyksellä, johon kuka tahansa voi osallistua.

Atoroxin esiraati, johon kuuluivat vuonna 2022 Thua Aalto, Pyry Palermo, Linnea Peurakoski, Nea Similä, Leila Paananen ja Katja Juusela, luki kilpailua varten kaikki edellisenä vuonna ilmestyneet kotimaiset sf/f-novellit. Lisäksi Anna Mattila avusti esiraatia lukemalla kaksi novellikokoelmaa. Vuonna 2022 Atorox-vastaavan tehtävässä jatkoi Katja Juusela, jota avusti entinen Atorox-vastaava Anna Mattila.

Esiraati ja yleisö valitsivat lopulliselle äänestyslistalle 21 novellia, joista seurojen ja muiden vastaavien tahojen nimeämät raadit ja yksityishenkilöt valitsivat voittajan. Atorox-äänestykseen ilmoittautui 83 ja lopulliseen äänestykseen osallistui 65; sekä äänestäjäksi ilmoittautuneiden että lopulliseen äänestykseen osallistuneiden määrä siis laski noin viidenneksellä, mutta äänestysprosentti pysyi likimain samana kuin aiempina vuosina. 

Atorox-palkinnon voitti Maarit Lejonin novelli Mustarastas (Portti 4/2020), toiselle sijalle tuli Avi Heikkisen Huomisen tekijät (Portti 2/2021 / Kosmoskynä-verkkolehti) ja kolmanneksi tuli Katariina Heikkilän Kyllä niin taas vitutti (Portti 1/2021). Palkinnonjakotilaisuus järjestettiin Finnconissa Espoossa 10.7. yhdessä Finfarin vuoden spefigradupalkinnon jaon kanssa.Voittajanovellin kirjoittajalle annetaan perinteisesti savesta poltettu Atorox-robotin pää, jonka valmistaa keraamikko Carola Gunell pohjaten Ami Hauhion (1912–1955) Atorox-robottikuvitukseen.

Nova

Nova on valtakunnallinen kirjoituskilpailu, jonka TSFS järjestää yhdessä Suomen tieteis- ja fantasiakirjoittajat ry:n (Stk) ja Tutkan kanssa. Kyseessä on palautteellinen sf/f-novellinkirjoituskilpailu, jonka tarkoituksena on auttaa osallistujia kehittymään kirjoittajina ja nostaa sf/f-kirjoittajakenttään uusia nimiä. Kisa on tarkoitettu kirjoittajille, jotka eivät ole julkaisseet omaa kaunokirjallista teosta.Vuonna 2022 Nova oli tauolla pandemiatilanteen ja resurssipulan vuoksi, mutta tilanteen paranemisen ja uuden kisasihteerin Milla Havankan löytymisen myötä aloitettiin vuoden 2023 Novan järjestelyt syksyllä 2022. Nova 2023 julkistettiin joulun alla, ja sen osallistumisaika jatkui seuraavan helmikuun loppuun. Kisan tulokset julkistetaan Finnconissa Tampereella kesällä 2023.

Noviisi

Toinen TSFS:n toistuvista kirjoituskilpailuista on 13–17-vuotiaille suunnattu sf/f-novellien kirjoituskilpailu Noviisi, jonka TSFS järjestää yhteistyössä Tutkan ja Stk:n kanssa. Vuonna 2022 Noviisi oli tauolla pandemiatilanteen ja resurssipulan vuoksi.

Tapahtumat

Finncon 2022

Vuonna 2022 Suomen suurin sf/f-kirjallisuustapahtuma Finncon päästiin järjestämään lähimuodossa ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2019. Tapahtuma järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa Espoossa, tiloinaan Aalto-yliopiston Kandidaattikeskus. TSFS organisoi tapahtumaan yhdessä Tutkan kanssa myynti- ja esittelypöydän. Yhdistykset koordinoivat myös hallituslaisille ja kiinnostuneille jäsenille kulkemisia ja majoitusta, ja veivät saamiaan lahjoituskirjoja myyntiin tapahtumassa järjestetylle Scifikirppikselle. TSFS organisoi Atorox-palkinnon jaon osana tapahtuman ohjelmaa.

Turun Kirjamessut

TSFS on osallistunut Turun kirjamessuille lähes tapahtuman alusta saakka. Pitkään osasto on toteutettu yhteistyössä Tutkan kanssa, mutta vuonna 2022 yhteistyö laajeni muidenkin Terrakodin yhdistysten suuntaan, minkä myötä mukaan tulivat myös ANC ja Senpai. Aiempien vuosien tapaan myös tamperelainen sf/f-pienkustantamo Vaskikirjat oli mukana yhteistyökumppanina tapahtumassa. Osastolla myytiin yhdistysten julkaisuja, jäsenyyksiä ja oheistuotteita, kuten rintanappeja ja kangasmerkkejä. Tuttuun tapaan osastoa somisti Tutkan Tardis. Uutuutena sinne järjestettiin myös ANC:n pelipiste, jonka sohvalle messukävijät saattoivat pysähtyä rentoutumaan ja tutustumaan toimintaan pelien kautta.

Kotoisa ja nörttihenkinen yhteisosasto keräsi kiinnostusta ja yhteistyö osastoa järjestelemässä olleiden tahojen välillä saatiin sujumaan hyvin, mutta kirjamessujen edelleen pandemiaa edeltänyttä aikaa vähäisempi kävijämäärä ja messujen painopisteen siirtyminen pois kirjallisuudesta näkyivät yhdistyksen heikompana tuloksena. Myynti osastolla jäi niin heikoksi, ettei riittänyt kattamaan osastosta koituvia kuluja, vaikka niitä jakamassa oli aiempaa useampi taho. Tämän takia TSFS ja muut osallistuneet yhdistykset päättivät messujen jälkeen, ettei tuleville kirjamessuille enää lähdetä, elleivät messujen kustannukset muutu merkittävästi edullisemmiksi. Sen sijaan selvityksessä ovat vastaavat, mutta edullisemmat ja mahdollisesti jopa paremmin yhdistysten kohderyhmän tavoittavat tapahtumat, ja Terrakoti-kattojärjestön voimin myös sellaisen järjestäminen itse.

Varjomafia ja elokuvailtatoiminta 

TSFS:n ja Tutkan yhteinen Varjomafia on kaikille avoin viikoittainen scifi- ja fantasiahenkinen keskusteluilta Terrakodilla. Vuosien saatossa Varjomafiasta on muodostunut merkittävä kanava etenkin nuorempien harrastajien mukaan tulolle Terrakodin toimintaan. Koska Varjomafiat ovat pääsääntöisesti alkoholittomia, yhdistystoiminnan on sen kautta löytänyt myös moni sellainen, joka ei koe baari-iltoja omakseen. 

Vuosi 2022 alkoi vielä poikkeusoloissa, jolloin Varjomafia pidettiin virtuaalisesti Discordissa. Pandemiatilanteen ollessa parempi Terrakotia päästiin taas käyttämään Varjomafioiden pitämiseen, vaikkakin etämuotoisia Varjomafioita järjestettiin jäsenten toiveesta vielä ajoittain. Vuoden loppupuolella Varjomafioihin tuotiin uutena asiana ajoittaiset erikseen nimetyt teemat. Näistä ehdittiin kokeilla käsityö-Varjista, mikä saavutti suosiota ja poiki myös lukuisia uusia teemaehdotuksia.

Yksi yhdistyksen perinteistä ovat myös Tutkan kanssa yhteiset Varjomafia-elokuvaillat, joita järjestettiin vuonna 2022 virtuaalisina ja Terrakotia ja sitä väljempiä tiloja hyödyntäen. Näissä ”Varjisleffa”-nimekkeellä kulkevissa elokuvailloissa jäsenistötoiveita otettiin suurissa määrin huomioon. Jäsenet saivat myös äänestää vaihtoehdoista elokuvia katsottavaksi. Ideana elokuvailloissa on katsoa joukolla uudempia ja vanhempia genren klassikoita, joiden löytämisessä auttoi esimerkiksi Vaski-kirjastojen ja jäsenten omien kokoelmien monipuolinen elokuvatarjonta. Teemoina olivat muun muassa byrokraattiset dystopiat maaliskuussa ja linnut heinäkuussa.Tämän lisäksi yhdistys järjesti esimerkiksi maratonit sarjoista Chernobyl (2019) ja Beforeigners (2019) Discordin välityksellä ja yhdessä Tutkan kanssa aprillipäivän spesiaalin, jossa katsottiin kaksi Philip K. Dickin teoksiin perustuvaa elokuvaa. Osaan näihin järjestettiin myös alustuksia kyseisiin aiheisiin liittyen: ennen Chernobyliä säteilystä fysikaalisena ilmiönä ja sen vaikutuksista ihmiskehoon ja aprillipäivänä psykoosisairauksista. Vuonna 2022 Tutkan ja TSFS:n halloweeniä vietettiin teemalla pohjoismainen mytologia. Tätä tukevana ohjelmistona katsottiin elokuva Midsommar (2019).

Muu toiminta

Myös muun toiminnan osalta vuonna 2022 vietettiin siirtymäaikaa, jolloin osa toiminnasta oli yhä etämuotoista. Niissä tapahtumissa, jotka pystyttiin järjestämään kasvotusten, pidettiin huolta turvallisuudesta esimerkiksi turvavälein ja hygienian merkityksestä muistuttamalla. TSFS:n toiminta oli lukuisille jäsenille tärkeä henkireikä muutoin yksinäisenä eristäytymisaikana.

Lukupiiritoimintaa järjestettiin monipuolisesti. Sitä toteutettiin osallistujien toiveesta Discordin välityksellä. Paikallinen Atorox-raati luki kevään mittaan Atoroxin lyhytlistan novellit ja kokoontui viikoittain keskustelemaan niistä. Neljässä vuoden aikana järjestetyssä teemalukupiirissä puolestaan osallistujat valitsivat luettavakseen eri kertojen teemoihin liittyvän teoksen ja keskustelivat siitä tapaamisessa. Helmikuussa luettiin postapokalyptista kirjallisuutta, toukokuussa muilla kielillä kuin englanniksi tai suomeksi alunperin julkaistua spefiä, elokuussa sateenkaarispefiä ja joulukuussa spefisarjakuvia.

Kesä- ja marraskuussa järjestettiin perinteinen divarikierros. Tapahtuman tavoitteena on tutustuttaa jäsenistö paremmin Turun antikvariaatteihin, ja se on ollut pidetty jäsenistön keskuudessa.

Talous  

Seuran talous toimii voittoa tavoittelemattomalta pohjalta. Saadut tulot käytetään seuran toimintaan, erityisesti Spin-lehden julkaisemiseen. Talous perustui vuonna 2022 jäsenmaksuihin, varainhankintaan ja avustuksiin, joiden avulla tulos kohosi 825,87 euroa voitolle. Suurilta osin tämä oli Turun kaupungin 550 euron toiminta-avustuksen ja Nova 2023 -kirjoituskilpailun järjestämiseen yksityishenkilöltä jo vuoden 2022 aikana saadun 500 euron lahjoituksen ansiota.

Varoja yhdistyksen toimintaan toi lahjoitusten ja jäsenmaksujen lisäksi myös edustus Finncon-tapahtumassa ja yhdessä Tutkan kanssa yliopistolla järjestetyt neljät pullamyyjäiset. Vuoden aikana myytiin eteenpäin myös aiemmin lahjoituksena saatuja kirjoja, jotka eivät ole mahtuneet yhdistysten kirjastoon. Spinin mainosmyynti auttoi myös kattamaan lehden paino- ja postituskuluja.

Yhdistys tekee arvokasta kulttuurityötään nykytilanteen haasteellisuudesta huolimatta, ja toiminnan käynnissä pitäminen pohjaa tällä hetkellä yhdistyksen saamiin avustuksiin ja sen aktiivien tekemään vapaaehtoistyöhön. Tulojen kaventuminen tuo haasteita mm. Terrakodin vuokran maksamiseen ja jäsenille suunnatun Spin-lehden tuottamiseen. Avustusten myötä TSFS on kuitenkin selvinnyt taloudellisesti rankasta korona-ajasta ja viime aikoina inflaation myötä merkittävästi nousseista pienimuotoisenkin toiminnan kuluista.