Toimintakertomus 2022

Johdanto

Turun yliopiston tieteiskulttuurikabinetti ry. (Tutka) on vuonna 1995 perustettu Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) järjestö, jonka toiminnan tavoitteena on parantaa ja edistää science fictionin ja fantasian (sf/f) tunnettuutta ja asemaa toimimalla osana turkulaista yliopisto- ja kulttuurikenttää.

Toiminnallaan Tutka pyrkii luomaan yhteyksiä ja kehittämään yhteistyötä alan toimijoiden kesken ennen kaikkea paikallisesti, mutta myös kansallisesti ja kansainvälisesti. Yhdistyksen toiminnan pääpaino on Turun yliopiston opiskelijoissa, mutta sen jäseneksi voi liittyä kuka tahansa kiinnostunut.

Tutka palvelee suurta määrää opiskelijoita ja muita sf/f-kulttuurista kiinnostuneita järjestämällä runsaasti erilaisia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Sen tarjoamasta toiminnasta hyötyvät erityisesti sosiaalisesti varautuneemmat ja kokemattomammat opiskelijat, joita ei muiden opiskelijajärjestöjen toiminta välttämättä houkuttele.

Vielä alkuvuodesta 2022 koronapandemia leimasi yhdistyksen toimintaa, ja suurin osa tapahtumista oli vapaamman syksyn 2021 jälkeen järjestettävä ainoastaan etämuodossa tai ulkona. Kevään mittaan toiminta kuitenkin pääsi palaamaan yhdistyksen jaetulle Terrakoti-toimistolle ja muutenkin lähimuotoon. Pandemian aikana vakiintunut Tutkan ja Turun Science Fiction Seuran (TSFS) yhteinen Varjisjuttuja-niminen Discord-palvelin oli kuitenkin edelleen tärkeä yhdistysten toiminnassa mukana oleville. Discordin ja muiden etäalustojen välityksellä esimerkiksi katsottiin elokuvia ja järjestettiin Studia Varjomafia -seminaari.

Vuoteen kuuluivat monet Tutkan perinteisistä tapahtumista, kuten vielä etänä vietetyt Tutkan syntymäpäivät tammikuussa ja jo lähimuodossa juhlitut vappu ja pyyhepäivän runotyöpaja.  Viikoittainen keskusteluilta Varjomafia (Varjis) järjestettiin keskeytyksittä joka torstaina, alkuvuodesta etänä ja sitten lähimuodossa. Loppuvuodesta käyttöön otettiin myös ajoittaiset tietyn teeman mukaiset Varjikset, kuten käsityö-Varjis. Vakituiseen ohjelmaan kuuluvia videoiltoja puolestaan järjestettiin vuoden kuluessa Terrakodilla, TYYn tiloissa ja erilaisin etäjärjestelyin, ja niissä katsottiin genre-elokuvia ja -sarjoja vaihtelevin teemoin.

Vuoden aikana päästiin toteuttamaan myös koronavuosina väliin jäänyttä toimintaa, kuten toivottu retki Kasvitieteelliseen puutarhaan ja pehmolelukahvila. Muista tapahtumista erityissuosioon nousi kauan toivottu, loppuvuodesta järjestetty Star Trek -videoilta sekä Pohjoismainen mytologia -teemaiset halloweenjuhlat.

Kesällä Tutka ja TSFS edustivat kolmen vuoden tauon jälkeen pidetyssä Finncon-tapahtumassa Espoossa ja syksyllä Academic Nintendo Clubin (ANC) ja Turun Anime- ja Mangaseura Senpain kanssa Turun kirjamessuilla. Myös myyjäistoiminta yliopistolla aloitettiin uudelleen.

Vuoden 2022 aikana toteutettiin yhdistyksen sääntömuutos ja verkkosivu-uudistus. Tutka oli myös perustamassa Terrakoti ry -kattojärjestöä, jonka vastuulle toimiston yhteisten asioiden hoitaminen siirtyi syksyn aikana. Vuodenvaihteessa toimiston päävuokralaisvastuu siirrettiin Tutkalta kattojärjestölle.

Loppuvuodesta toteutettiin jäsenkysely, jossa kartoitettiin jäsenistön toiveita tulevasta toiminnasta. Kyselyssä saatiin runsaasti positiivista palautetta ja monenlaisia ehdotuksia seuraavalle vuodelle.

Hallinto ja tiedotus

Yhdistyksen hallituksessa oli vuonna 2022 viisi jäsentä, ja lisäksi yhdistyksellä oli kaksi toimihenkilöä, joista toinen oli myös hallituksen varajäsen.

Hallitus:

  • Johanna Junnila: puheenjohtaja, tiedottaja, TYY-yhteyshenkilö, Finncon-yhdistys ry -yhteyshenkilö. Kesäkuusta alkaen myös Terrakoti-yhdistyksen varayhteyshenkilö.
  • Stella von Plato: varapuheenjohtaja, liikunta- ja hyvinvointivastaava, ympäristövastaava, varapostitusvastaava
  • Herkko Laukkanen: taloudenhoitaja, varakortisto- ja -sähköpostilistavastaava 
  • Kirsi Pylvänäinen: sihteeri, postitusvastaava, toimistovastaava, yhdenvertaisuusvastaava. Kesäkuusta alkaen myös Terrakoti-yhdistyksen yhteyshenkilö.
  • Valtteri Rantamäki: kortisto- ja sähköpostilistavastaava, tietosuojavastaava, tapahtumavastaava, somevastaava, tilavastaava, kansainvälisyysvastaava

Hallituksen ulkopuoliset toimihenkilöt:

  • Inkeri Mentula: projektivastaava, hallituksen varajäsen
  • Eero Pihkala: it-vastaava

Yhdistyksen toiminnantarkastaja oli Antti Kautiainen ja hänen varahenkilönsä Anniina Ouramaa.

Vuonna 2022 yhdistyksen hallitus kokoontui 14 kertaa. Yhdistyksen yleiskokous kokoontui kolmesti: sääntömääräisiin kevät- ja syyskokouksiin sekä lisäksi kesäkuussa käsittelemään sääntömuutosta ja Terrakoti ry -kattojärjestön perustamista. Yleiskokoukset olivat avoimia kaikille jäsenille, ja niistä tiedotettiin yhdistyksen verkkosivujen, jäsensähköpostilistan, Discord-palvelimen sekä yhdistyksen Facebook-ryhmän kautta. Hallituksen kokoukset järjestettiin noin neljän viikon välein Terrakodilla tai TYYltä varattavissa tiloissa, tarpeen mukaan hybridimuodossa. Kevätkokous pidettiin Kampuskappelissa ja syyskokous Terrakodilla, kumpaankin oli mahdollista osallistua etänä Zoomissa.

Kevätkokous järjestettiin 19. maaliskuuta ja siinä hyväksyttiin vuoden 2021 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuoden 2021 hallitukselle. Kevätkokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin myös ensimmäistä kertaa sääntöuudistus. Sääntöuudistuksen sääntömääräinen toinen käsittely pidettiin kesäkuun ylimääräisessä kokouksessa, jossa säännöt saivat toisen hyväksynnän. Muutoksessa kasvatettiin hallituksen enimmäiskokoa, sallittiin etäkokoukset ja muutettiin yhdistyksen purkamiseen liittyviä käytäntöjä. Patentti- ja rekisterihallinto hyväksyi muutoksen ja uudet säännöt astuivat voimaan 22.9.2022. Syyskokous pidettiin 10. joulukuuta, ja siinä valittiin yhdistykselle hallitus ja muut toimihenkilöt vuodeksi 2023 sekä hyväksyttiin tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Yhdistyksen hallituksen edustajat osallistuivat TYYn järjestämiin koulutuksiin halki vuoden. Hallituksen jäseniä oli mukana esimerkiksi järjestöfoorumeissa, ja puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ottivat säännöllisesti osaa puheenjohtajaneuvoston tapaamisiin.

Yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin jäsensähköpostilistan, www-sivujen tapahtumakalenterin, Terrakoti-toimiston ilmoitustaulun, seuran Facebook-ryhmän ja Discord-palvelimen kautta. Lisäksi Tutkan tulevasta toiminnasta tiedotettiin jäsenistölle kuukausittain tiedotuskanavilla julkaistuissa tapahtumakoosteissa suomeksi ja englanniksi. TYYn tapahtumakalenteria käytettiin suuremmista tapahtumista tiedotettaessa. Tutkalla on myös Instagram-tili, jossa on tiedotettu toiminnasta ja julkaistu kuvia tapahtumista kohdeyleisönä erityisesti sellaiset, jotka eivät jatkuvassa toiminnassa vielä ole mukana. Tutkalla ja TSFS:llä on yhteinen pikselitaidekuvallinen postikorttiesite, ja lisäksi Tutka on mukana Terrakodin yhteisesitteessä, jonka suomen- ja englanninkieliset versiot päivitettiin syksyksi.

Vuoden 2022 aikana yhdistyksen verkkosivut uudistettiin. Sivut toimivat nyt WordPress-pohjaisesti, uudella ulkoasulla ja osana terrakoti.net-sivustoa, jonne muutkin Terrakodin yhdistykset ovat jo muuttaneet tai muuttamassa. Vanha osoite http://tieteiskulttuurikabinetti.fi toimii kuitenkin yhä uudelleenohjausosoitteena.

Tutkalla on jäsensähköpostilista tutka-jasenet@lists.utu.fi ja lisäksi hallituksella on sähköpostilistansa kabinetti@lists.utu.fi, joka on myös hallituksen virallinen yhteydenottokanava.

Jäsenistö

Vuoden 2022 lopussa Tutkalla oli yhteensä 47 jäsentä, joista 28 oli myös TYYn jäseniä. Jäsenistä tukijäseniä oli neljä, kannatusjäseniä viisi ja kunniajäseniä kaksi. Vuoden jäsentavoitteena ollutta 50 jäsentä ei saavutettu. Tutka ylläpitää virallista jäsenrekisteriä Yhdistysavain-sivustolla. Järjestön jäsenmäärä on palautunut koronan aiheuttamasta vähenemisestä erinomaisesti; vuonna 2022 jäseniä oli jopa enemmän kuin koronaa edeltävinä vuosina. Koronan pakottama panostaminen sekä järjestön Discord-palvelimeen että sähköisiin jäsenmaksuihin luultavimmin auttoi tässä. 

Tutkan tapahtumia ja toimintaa on ollut tarjolla niin viikonloppuisin kuin arkenakin. TYYn jäsenet ja toistenkin turkulaisten korkeakoulujen opiskelijat ovat olleet niissä hyvin edustettuina. Yhdistyksen toiminnassa on ollut mukana säännöllisesti myös jatko-opiskelijoita, alumneja, työelämässä olevia, perheellisiä, pienten lasten vanhempia, eri seksuaali-, sukupuoli- ja kielivähemmistöjen edustajia, mielenterveyskuntoutujia ja muita sellaisiin ryhmiin kuuluvia jäseniä, joille ei opiskelijatoimintaa ensisijaisesti suunnata. Toiminta on pidetty avoimena myös kansainvälisille opiskelijoille muun muassa tiedottamalla tapahtumista myös englanniksi. 

Tutkan tapahtumista enemmistö on täysin alkoholittomia, ja kaikkiaan tapahtumiin luodaan tietoisesti ilmapiiriä, jossa alkoholin käyttö ei ole keskeisessä roolissa, vaikkei sitä yleensä olekaan kielletty. Hyvä esimerkki tästä ovat “juomapeli”-elokuvamaratonit, joihin suurin osa jäsenistöstä on tottunut tuomaan oman pullon sijaan omat karkit.

Terrakoti ja seurayhteistyö

Tutkalla on ollut toimitila Terrakotina tunnetulla toimistolla Ylioppilastaloilla vuodesta 2000 lähtien. Nykyiset tilat ovat Yo-talo B:ssä, osoitteessa Rehtorinpellonkatu 4–6. Tutka oli nykyiselle toimistolle muutosta lähtien tilan päävuokralainen, mutta vuodenvaihteessa 2022–23 päävuokralaisen asema siirtyi kattojärjestölle. Terrakodin muodostavat tällä hetkellä Tutkan ohella TSFS, Turun yliopiston rooli- ja strategiapeliseura Tyrmä, Senpai, ANC ja kattojärjestö Terrakoti. Keväällä 2022 Föreningen för Underliga Intressen vid Åbo Akademi (FUI) muutti pois Terrakodilta, ja toimistolle on siitä saakka etsitty uutta alivuokralaisyhdistystä.

Tutka tekee paljon yhteistyötä muiden Terrakoti-seurojen kanssa. Seurat jakavat toimiston päivystysvuorot ja hallinnoivat yhteistä kalustoa, kuten videotykkiä. Seuroilla on vuonna 2022 päivitetty yhteisesite, joka sisältää esittelyt kaikista yhdistyksistä, ja jota ne käyttävät markkinoidessaan toimintaansa eri tapahtumissa. Esitteestä on myös englanninkielinen versio. 

Tiiveintä Tutkan yhteistyö on TSFS:n kanssa. Tutka päivystää Terrakodilla torstaisin vuoroviikoin TSFS:n kanssa. Päivystyksissä voi käydä tutustumassa yhdistysten toimintaan, lukemassa sf/f-lehtiä ja -kirjoja sekä tapaamassa muita turkulaisia alan harrastajia. Alkuvuodesta päivystyksiä ei järjestetty, sillä pandemia oli estänyt lähitapahtumat, mutta maaliskuun puolivälistä alkaen niitä oli taas Terrakodilla pidettyjen viikottaisten Varjisten yhteydessä. 

Seuroilla on yhteisiä tapahtumia ja jäsenistö on osin päällekkäistä. Jokatorstaisen Varjomafian lisäksi Varjisleffa-nimellä kulkevat elokuvaillat ovat seurojen yhdessä organisoimia. Tutkalla ja TSFS:llä on lisäksi yhteinen kirjasto, joka on molempien seurojen jäsenten käytettävissä esimerkiksi päivystysten aikana. Vuonna 2022 seurat yhdistivät voimansa myös esimerkiksi halloweenjuhlien ja niitä tukevan elokuvaillan muodossa sekä Hobitti-näytelmäekskursion toteuttamisessa. Lisäksi yhdistykset kokosivat tuttuun tapaan yhteisraadin Atorox-äänestykseen, jossa valittiin vuoden 2021 paras kotimainen sf/f-novelli. Yhteisraati pui novelleja kevään aikana etänä muutaman ehdokkaan erissä viikoittain.

Toimiston yhdistysten yhteistoiminta kehittyi vuoden 2022 aikana. Edellä mainitun kattojärjestön perustamisen myötä seurat luopuivat toimistovastaavien kokouksista. Niissä aiemmin käsitellyt asiat, kuten toimiston ja nettisivujen hoito, siirtyivät kattojärjestön hallitukselle, jossa kullakin Terrakodin jäsenyhdistyksellä on edustus. Kattojärjestö koordinoi jo vuoden 2022 aikana myös yhteisten tapahtumien, kuten Terrakodin avointen ovien ja kirjamessuosaston, järjestelyitä.

Terrakodin seurat ovat useimpina vuosina järjestäneet vuosittaisen yhteisen hallitustapaamisen, jonka tarkoituksena on tutustuttaa hallitusaktiiveja toisiinsa sekä esitellä seurojen toimintaa. Vuonna 2022 tähän perinteeseen palattiin koronapandemian jälkeen lähimuodossa. Tapaamisten aikana on tavanmukaisesti syntynyt uusia ideoita, joiden pohjalta Terrakodin toimintaa on kehitetty, ja tällä kertaa kehitysideaksi nousi kattojärjestön perustaminen. Kattojärjestö helpottaa toimintaa ainakin Tutkan osalta: Tutka ei tule jatkossa olemaan päävuokralainen, joten sen ei tarvitse huolehtia muiden seurojen vuokranmaksusta. Terrakodin yhdistysten hallitukset kommunikoivat myös yhteisellä Discord-palvelimella, josta tuli vuonna 2022 myös Terrakoti ry:n hallituksen Discord-palvelin.

Vuonna 2022 myös Yo-talo B:n järjestöjen yhteistoiminta elpyi pandemia-ajasta. Tauolla olleisiin tilojen järjestöjen kokouksiin palattiin, mutta niitä on ehditty pitää vasta yksi. Kokouksessa suunniteltiin muun muassa Avoimia ovia ja tuutoriryhmille järjestettyjä osakuntatilojen kierroksia. Lisäksi keskusteltiin muun muassa tilojen esteettömyydestä ja otettiin käyttöön osakuntatilojen vuokralaisten yhteinen Discord-palvelin. Yhdistysten hallituksilla on yhteinen sähköpostilista osakuntatila-vuokralaiset@lists.utu.fi, jonka kautta kokouksista ja muista asioista tiedotetaan.

Yhdistykset rekrytoivat jäseniä lukuvuoden alussa elokuussa Study in Turku -messuilla ja syyskuun alussa Turun yliopiston Avajaiskarnevaaleilla. Hieman myöhemmin (12.–18.9.) Terrakodin yhdistykset ja B-talon järjestökäytävän osakunnat järjestivät yhteiset avoimet ovet. Viikko alkoi yhdistysten yhteisellä iltapäivällä Osakuntasalissa, muissa osakuntatiloissa ja Terrakodilla. Tutkalla ja TSFS:llä oli myös oma päivänsä torstaina, jolloin toimintaa esiteltiin Terrakodilla. Lisäksi Terrakodin yhdistykset kertoivat toiminnastaan tuutoriryhmille osakuntien organisoimien esittelykierrosten yhteydessä.

Terrakoti-seurojen lisäksi Tutka tekee yhteistyötä muiden turkulaistoimijoiden kanssa. Vuonna 2022 Tutka esimerkiksi osallistui perinteikkääseen Pyyhepäivään, jonka Cosmic Comic Cafe pystyi jälleen järjestämään paikan päällä.

Kansallisella tasolla Tutka teki yhteistyötä muiden Suomen sf/f-seurojen kanssa osallistumalla vuosittaiseen, tällä kertaa etänä Suomalainen fandom -Discord-palvelimella järjestettyyn yhteistyökokoukseen. Kokouksessa seura esitteli toimintaansa ja projektejaan sekä kuuli muiden seurojen tapahtumista. Samassa yhteydessä järjestettiin myös Finncon-yhdistys ry:n vuosikokous, johon Tutka lähetti edustajansa.

Terrakodin arjessa ja Tutkan toiminnassa huomioidaan ympäristönäkökulmat muun muassa kierrättämällä biojätteet, pullot, paperit, kartongit, metallit, lasit ja muovit sekä suosimalla tiedottamista ja tiedon tallentamista sähköisesti. Toimistolla on seurojen yhteinen astiasto ja keittiövälineet, jotka on saatu lahjoituksina ja jotka vähentävät kertakäyttöastioiden kulutusta. Tutka pyrkii myös vähentämään kuluttamista ja säästämään suosimalla lainaamista ja vuokraamista uusien, omien tavaroiden ostamisen sijaan. Esimerkiksi TYYn tarjoamaa tavaroiden lainausmahdollisuutta on käytetty ahkerasti. Tutkan ja TSFS:n yhteinen kirjasto myös edistää ympäristöasioita pidentämällä kirjojen käyttöikää ja vähentämällä niiden ostamisesta aiheutuvaa luonnonvarojen kulutusta. B-talon järjestökäytävässä on myös julkinen kirjakierrätyshylly ja Tutkan ja TSFS:n Varjisjuttuja-Discordissa on kirppiskanava, jolla jäsenet voivat myydä ja ostaa erityisesti tieteis- ja fantasiakulttuuriin liittyviä käytettyjä tavaroita. Tutka suosii lähiseutumatkailua ja kannustaa jäsenistöä liikkumaan tapahtumiin polkupyörällä tai julkisilla liikennevälineillä. 

Vuonna 2022 Tutka ryhtyi virallisesti Reilun kaupan järjestöksi, eli sitoutui ostamaan vain Reilun kaupan kahvia ja teetä. Lisäksi Tutka suosii Reilun kaupan tuotteita kaikissa elintarvikehankinnoissaan. Tällä on merkittävä rooli esimerkiksi Tutkan pullamyyjäisissä, joissa kahvia kuluu huomattavasti.

Tapahtumat

Säännöllinen toiminta

Yksi Tutkan oleellisimmista toimintamuodoista on jokatorstainen keskusteluilta Varjomafia. Varjomafia tarjoaa mahdollisuuden puhua niin sf/f:sta, kirjallisuudesta, elokuvista, sarjakuvista kuin kaikesta muustakin mahdollisesta ja mahdottomasta. Varjomafiaa on järjestetty vuodesta 2005, ja siitä on vuosien kuluessa muodostunut tärkeä Tutkan jäseniä yhdistävä toimintamuoto. Vuonna 2022 Varjomafian järjestämistä etänä jatkettiin koronatilanteen takia maaliskuun puoleenväliin saakka, minkä jälkeen on palattu takaisin Terrakodille muutamia kevääksi ja kesäksi toivottuja etäkertoja lukuunottamatta. Varjomafia tarjosi jäsenistölle tärkeän kuulumistenvaihtokanavan pandemiavuosien aikana ihmiskontaktien ollessa harvassa, ja toi lähimuotoon palatessaan myös Terrakodille uusia ihmisiä.

Tutkan vuosikiertoon kuuluvat erilaiset juhlat ja muut perinteiset tapahtumat. Tammikuussa 2022 Discordissa vietettiin Tutkan 27. vuosijuhlia katsomalla erinäisiä jäsenistölle nostalgisia lastenohjelmia. Vapunaattona ja -päivänä Tutka järjesti perinteisen vastaanoton, pyörittäen kylmän sodan aikaisen tšekkoslovakialaisen tieteiselokuvan Ikarie XB-1 (1963). Toukokuun 25. eli kansainvälisenä Pyyhepäivänä Tutka otti osaa Cosmic Comic Cafen runomatineaan. Kesällä Tutka juhli juhannusta kahdeksatta kertaa. Ulkopiknik grillauksen, mölkyn ja pihaleikkien merkeissä yliopiston kampuksen lähistöllä olevassa puistokkeessa saatiin järjestettyä sään suorastaan suosiessa tilaisuutta.

Lokakuun lopussa yhdistys juhli halloweenia yhteistyössä TSFS:n kanssa järjestämällä niin bileet kuin niitä tukevan elokuvaillan, tällä kertaa yksipäiväisenä tapahtumana Terrakodilla. Teemana oli pohjoismainen mytologia, elokuvana katsottiin Midsommar (2019) ja pidettiin perinteinen pukukilpailu. Joulukuussa Tutka järjesti itsenäisyyspäivänvastaanottonsa jo kolmattatoista kertaa. Elokuvana nähtiin Pako tulevaisuudesta (1976). Tilaisuus jatkui Linnan juhlien katsomolla sekä puheenjohtajiston kättelyllä.

Joulun aikaan liittyi myös vuonna 2022 useita vanhempia ja uudempia perinteitä. Tutkan ja TSFS:n Discord-palvelimella oli joulukalenteri, johon tuli päivittäin uusi talveen, jouluun tai muuhun ajankohtaiseen teemaan liittyvä kysymys. Kalenteri inspiroi keskustelua ja toi yhteisöllisyyttä Discord-palvelimelle. Katja Juuselan aiempien vuosien joulukalentereihin tekemistä joululaulujen sf/f-muunnoksista koottiin täksi vuodeksi Scifistin glögimalja -niminen lauluvihkonen, jota jäsenistö pääsi myös laulamaan Varjomafian yhteydessä pidetyissä pikkujouluissa. Pikkujoulujen ohjelmaan kuului myös piparinkoristelua ja Terrakoti-toimiston somistaminen joulusesonkiin. Joulun välipäivinä puolestaan jäsenistö kokoontui Terrakodille Tutka in Need -tapahtumaan katsomaan surullisenkuuluisan joulutieteiselokuvan The Star Wars Holiday Special (1978) ja saamaan vertaistukea siihen ja muihin joulun mahdollisiin traumoihin.

Ekskursiot, liikunta ja muu toiminnallinen ohjelma

Tutka on perinteisesti järjestänyt erilaisia ekskursioita, mukavan lähestyttäviä ja kiinnostavia liikuntatapahtumia ja muuta toimintaa. Monet ideoista ovat olleet jäsenistön toiveita.

Liikuntatapahtumien saralla helmikuussa järjestettiin luistelutapahtuma Kupittaan luistelumadolla. Luistelun yhteydessä oli leikkimielinen haaste, jossa suoritettuaan erinäisiä tehtäviä osallistujat saivat kunniakirjan ja nopein suorittaja sai palkinnoksi suklaapatukan. Toukokuussa puolestaan pyöräiltiin läpi Aikavaellus-pyöräretki Tuorlan tiedekeskukselta yliopiston kampukselle ja perehdyttiin universumin historiaan.

Kevään aikana toteutettiin myös kauan toivottu opastettu kierros Kasvitieteellisessä puutarhassa Ruissalossa. Retkelle polkupyörällä osallistuville organisoitiin yhteislähtö Terrakodilta.

Tammikuussa jäsenistöä kannustettiin yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen pitämällä Discordissa etämuodossa aluevaalivalvojaiset. Uutena sosiaalisen toiminnan muotona puolestaan huhti- ja syyskuussa järjestettiin Tyrmän kanssa yhteistapahtumat, jossa katsottiin elokuva ja pelattiin lautapelejä samaan teemaan liittyen. Ensimmäisellä kerralla teema oli Lovecraft-henkinen kauhu ja jälkimmäisellä junat.

Syksyn ohjelmassa oli lokakuussa pehmolelukahvila ja marraskuussa pakopeli. Pehmolelukahvila houkutteli paikalle hyvin myös uusia jäseniä. Leipomukset myytiin lahjoitusmaksuin. Kahvilan yhteydessä esiteltiin myös Tutkan ja TSFS:n hallitusten toimintaa uusien hallituslaisten rekryämiseksi. Pakopeli puolestaan toteutettiin vuokraamalla Pakene.fi:n kautta The Outbreak – Uhka ulkoavaruudesta -niminen pakopelisalkku. Salkkumuotoinen peli oli perinteistä pakohuonetta helpompi organisoida sekä tuli yhdistykselle ja osallistujille edullisemmaksi. Osallistumisesta perittiin hieman jaettuja kuluja korkeampi mutta kohtuullisena pidetty maksu, minkä myötä tapahtuma tuotti yhdistykselle myös pientä voittoa.

Yhdistykselle on perustettu vuonna 2016 oma VeriRyhmä Suomen Punaisen Ristin Veripalveluun. Vuonna 2022 yhteisiä luovutusretkiä järjestettiin yksi. Ryhmän nimissä voi kuitenkin luovuttaa verta myös omatoimisesti.

Vuonna 2022 pidettiin yksi Studia Varjomafia -seminaari. Vuodesta 2019 asti järjestetyissä Studia Varjomafia -seminaareissa halukkaat jäsenistön edustajat pääsevät pitämään lyhyen luennon opiskelu- tai työalastaan tai muusta kiinnostavasta aiheesta. Kesän 2022 tapahtumassa luentoja pidettiin seminaarin perinteille uskollisen monipuolisesti muun muassa biotekniikasta, Verohallinnosta ja elokuvien lääketiedemokista.

Audiovisuaalinen kulttuuri

Tutkalla on kautta historiansa ollut merkittävä rooli erilaisten elokuva-, sarja- ja muiden videoiltojen järjestäjänä. Viihteellisen näkökulman lisäksi Tutkan videoiltatoiminnalla on aina ollut myös sivistävä tarkoitus.

Varjisleffa-nimen alla kulkevat ja yhteistyössä TSFS:n kanssa järjestetyt elokuvaillat jatkuivat vuonna 2022. Maaliskuussa siirryttiin pandemian aikana vakiintuneista etä-Varjisleffoista takaisin Terrakodilla, Kampuskappelilla tai yliopiston tiloissa järjestettäviin näytäntöihin. Elokuvailloissa katsottiin uudempia ja vanhempia genren klassikoita, valtavirran jalkoihin jääneitä vähemmän tunnettuja elokuvahelmiä sekä puhtaasti jäsenistön toive-elokuvia. Varjisleffoja järjestettiin vuonna 2022 usein tietyn teeman alla, ja elokuvien valinnassa kuultiin jäsenistöä Discordissa järjestettyjen äänestysten kautta. Teemoina oli esimerkiksi lintuaiheiset elokuvat ja byrokraattiset dystopiat. 

Tutkan karkki- ja juomapeliperinnettä jatkettiin katastrofielokuvien parissa kesän lopussa. Tapahtumassa katsottiin kaksi katastrofielokuvaa samalla juomapelisääntöjä melko vapaasti soveltaen. Tapahtuma järjestettiin tarkoituksella niin, ettei se kannustanut ketään kuluttamaan alkoholia: suurin osa osallistujista valitsi karkit pelin toteutukseen.

Aprillipäivänä järjestettiin TSFS:n kanssa tapahtuma, jossa katsottiin kaksi Philip K. Dickin teoksiin perustuvaa elokuvaa ja kuultiin alustus psykoosisairauksista. Kesällä katsottiin myös ajankohtaan sopivia nuorisosarjoja ja syksyllä järjestettiin monen eri sarjan yksittäisiä jaksoja kokoava Irtokarkkimaraton, jonka teemana oli uudet sarjat ja ohjelmassa viisi tuoretta sf/f-sarjaa. Nämä spesiaalipäivät, varsinkin syksyinen uusien sarjojen maraton, olivat suosittuja jäsenistön keskuudessa. Syksyn tapahtuman yhteydessä pidettiin myös tietoisku hallitustoiminnasta.

Loppuvuodesta järjestettiin Tutkan ensimmäinen Star Trek -videoilta liki vuosikymmeneen. Ensimmäisen illan ohjelmassa oli alkuperäistä 1960-luvun sarjaa sekä lisänä aiheeseen liittynyt tietovisa. Iltoja on tarkoitus jatkaa myös tulevien vuosien aikana, sillä kysyntää ja kiinnostavaa katsottavaa vaikuttaa riittävän runsaasti.

Isot kirjallisuustapahtumat

Tutka osallistuu yhdessä TSFS:n kanssa vuosittain sf/f-genren tapahtumiin, joista tärkeimmät ja suurimmat ovat Finncon ja Turun kirjamessut. Tapahtumat ovat Tutkalle sekä edustustoimintaa että varainhankinnan muoto. Yhdistys ja sen jäsenistö ovat usein olleet mukana myös ohjelman järjestämisessä.

Finncon

Finncon on Suomen suurin sf/f-kirjallisuustapahtuma, ja se järjestetään vuorovuosin eri kaupungeissa. Tapahtumassa on vuosittain nimekkäitä kotimaisia ja ulkomaisia kunniavieraita. Finnconin runsas ohjelmatarjonta kattaa sf/f-genreä useasta näkökulmasta sisältäen myös akateemisen ohjelmalinjan.

Vuonna 2022 Finncon päästiin järjestämään lähimuodossa ensimmäistä kertaa sitten vuoden  2019. Tapahtuma pidettiin nyt ensimmäistä kertaa Espoossa. Tutka ja TSFS organisoivat sinne myynti- ja esittelypöydän sekä koordinoivat hallituslaisille ja kiinnostuneille jäsenille kulkemisia ja majoitusta. Yhdistykset veivät saamiaan lahjoituskirjoja myyntiin conissa järjestetylle Scifikirppikselle. Hallitus myös auttoi TSFS:n hallitusta Atorox-palkinnon jaon järjestelyissä.

Turun kirjamessut

Toinen merkittävä vuosittainen ponnistus tapahtumanjärjestämisen saralla, Turun kirjamessut, järjestettiin syys- ja lokakuun vaihteessa. Tutka, TSFS, ANC ja Senpai osallistuivat kirjamessuille yhteisellä osastolla. Osastolla myytiin esimerkiksi yhdistysten julkaisuja, rintanappeja ja haalarimerkkejä sekä Vaskikirjojen julkaisuja. Osastoa koristi Tutkan Tardis, ja siellä oli myös ANC:n pelipiste.

Kirjamessujen kustannukset olivat kuitenkin aiempaa useammasta niitä jakamassa olleesta tahosta huolimatta suuret, eivätkä messut olleet myynnin tai jäsenhankinnan kannalta kovin menestyksekkäät. Tämän takia Tutka sekä muutkin osallistuneet yhdistykset päättivät messujen jälkeen, ettei tuleville kirjamessuille enää lähdetä, elleivät hinnat merkittävästi halpene. Sen sijaan selvityksessä ovat vastaavat, mutta edullisemmat ja mahdollisesti jopa paremmin kohderyhmämme tavoittavat tapahtumat, ja Terrakoti-kattojärjestön voimin myös sellaisen järjestäminen itse.

Julkaisutoiminta ja kirjalliset projektit

Tutkalla on julkaisusarja Kabinettikertomuksia, jossa on julkaistu erilaisia science fictioniin ja fantasiaan liittyviä teoksia jo vuodesta 1995 lähtien. Viimeisimmät sarjan teokset ovat vuonna 2018 julkaistut Genreblender: antologia sekä Valitut: Suomen presidenttien salattu historia. Syksyllä 2022 alkoi uuden runojulkaisun suunnittelu, jonka toivotaan kantavan hedelmää valmiiksi teokseksi vuoden 2023 aikana. Oman julkaisusarjan lisäksi Tutka on vuodesta 2016 alkaen toiminut yhteistyökumppanina sisarseuransa TSFS:n julkaisuissa.

Yhdistysten julkaisuja myydään edustustapahtumissa sekä yhdistyksen nettisivujen ja kirjavälityspalveluiden kautta. Niitä pystyy myös ostamaan Terrakodilta yhdistysten omien tapahtumien yhteydessä. Julkaisutoiminnalla onkin oleellinen rooli Tutkan varainhankinnassa.

Tutka järjestää tavallisesti vuosittain yhdessä TSFS:n ja Suomen tieteis- ja fantasiakirjoittajat ry:n (Stk) kanssa Nova-kirjoituskilpailua. Nova on vuodesta 2000 alkaen järjestetty, aloitteleville kirjoittajille suunnattu palautteellinen sf/f-novellien kirjoituskilpailu, jonka organisoijiin Tutka vuonna 2017 liittyi. Vuonna 2022 Nova oli tauolla pandemiatilanteen ja resurssipulan vuoksi, mutta tilanteen paranemisen ja uuden kisasihteerin Milla Havankan löytymisen myötä aloitettiin vuoden 2023 Novan järjestelyt syksyllä 2022. Nova 2023 julkistettiin joulun alla ja sen osallistumisaika jatkuu helmikuun loppuun. Kisan tulokset julkistetaan Finnconissa Tampereella kesällä 2023.

Toinen Tutkan toistuvista kirjoituskilpailuista on joka toinen vuosi järjestettävä sf/f-novellien kirjoituskilpailu Noviisi. Kyseessä on 13–17-vuotiaille suunnattu Nova-kirjoituskilpailun nuorempi sisarus, joka syntyi vuonna 2007 ja jonka järjestävät yhteistyössä Tutka, TSFS ja Stk. Tutka on kuulunut kisan järjestäjiin sen historian alusta lähtien. Vuonna 2022 Noviisi oli tauolla pandemiatilanteen ja resurssipulan vuoksi.

Talous

Tutkan talous perustui vuonna 2022 jäsenmaksuihin, avustuksiin ja aktiiviseen varainhankintaan. Yhdistyksen aktiivinen varainkeruu perustuu pääasiallisesti kustannustoimintaan, rintanappien ja kangasmerkkien myyntiin sekä myyjäisten järjestämiseen. Vuonna 2022 yhdistys sai TYYltä toiminta-avustusta 670,19 euroa.

Tutkan taloudellista tilannetta helpottivat uudet varainhankinnan muodot: Tutka toteutti ja myi vuonna 2022 Terrakoti-paitoja, ja järjesti muutaman maksullisen tapahtuman. Lisäksi yhdistys pääsi järjestämään pullamyyjäisiä yliopiston tiloissa pandemian aiheuttaman kahden vuoden tauon jälkeen.

Tutkan taloudessa on kuitenkin ollut haasteita, kuten FUI:n lähtö Terrakodilta ja myös koko tilan vuokrakulujen nousu. Nämä ovat nostaneet kaikkien jäljellä olevien alivuokralaisyhdistysten vuokrakustannuksia Terrakoti-kattojärjestön perustamisesta huolimatta. Erityisesti näiden haasteiden takia varainhankintaa on edelleen kehitettävä.

Vuonna 2022 yhdistyksellä oli jäsenmaksutuloja 510,00 euroa. Tutkan jäsenmaksu on viisi euroa ja se on tarkoitus pitää matalana, jotta toiminta olisi helposti saavutettavissa. Käytössä ovat myös kannatus- ja tukijäsenmaksut (25 ja 50 euroa). Saadut jäsenmaksutulot kattavat kuitenkin vain murto-osan yhdistyksen toiminnasta syntyvistä menoista, vaikka vuonna 2022 aiempaa suurempi osa jäsenistöstä ostikin tuki- tai kannatusjäsenyyden tukeakseen seuran toimintaa rahallisesti. Rahaa saatiin myös etenkin myyjäistoiminnasta, mutta silti Tutkan tilinpäätös vuonna 2022 oli 46,13 euroa tappiollinen. TYYn avustukset ovat siis edellytys yhdistyksen toiminnan turvaamiseksi myös jatkossa.