Liittyminen

Tutkan toiminta on suunnattu ensijaisesti Turun yliopiston opiskelijoille, mutta sen jäseneksi voi liittyä kuka tahansa kiinnostunut. Jäsenyys oikeuttaa osallistumaan yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin ja lainaamaan Tutkan ja TSFS:n laajasta scifi- ja fantasiakirjastosta.

Tutkan jäsenmaksu vuodelle 2024 on kuusi euroa. Sen voi maksaa yhdistyksen tapahtumissa Terrakodilla tai suoraan Tutkan pankkitilille FI80 4713 3020 0280 19 viitteellä 20242. Jos maksat suoraan tilille, huikkaa asiasta kortistovastaava Valtterille (varant@utu.fi). Jos olet uusi jäsen tai tietosi ovat muuttuneet, toimita viestissä myös ne (nimi, syntymävuosi, osoite, sähköposti ja maininta mahdollisesta TYY-jäsenyydestä). Mainitse lisäksi, haluatko violetin jäsenvärin käyttöön Discordissa.

Nämä tiedot pysyvät Tutkan jäsenrekisterissä kunnes ne poistetaan sitten kun viimeisestä jäsenyysvuodesta on kolme vuotta. Mikäli haluat tiedot poistetuksi aikaisemmin jäsenyyden loputtua, ota yhteyttä kortistovastaavaan.

Tutkalla on käytössä myös kannatus- ja tukijäsenkategoriat. Kannatusjäsenyyden suuruus on 25 euroa ja tukijäsenyyden on 50 euroa. Kumpaankin jäsenkategoriaan kuuluvat kaikki jäsenedut sekä läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen vuosikokouksissa. Kannatusjäsenyyteen kuuluu myös äänioikeus, tukijäsenyyteen ei.

 

Yhdistyksellä on jäsenille tarkoitettu sähköpostilista, tutka-jasenet@lists.utu.fi, jolla tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta. Jos haluat liittyä listalle, ilmoita meille siitä sähköpostitse (ks. yhteystiedot) tai liity listalle itse.

Tutkalla on tämän lisäksi yhteinen Discord-palvelin Turun Science Fiction Seuran kanssa sekä Facebook-ryhmä, joihin voivat liittyä kaikki halukkaat. Discord on yleinen tiedotus- ja höpöttelypaikka sekä toisinaan myös etätapahtumien areena. Facebook-ryhmän kautta puolestaan tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta. Tutkaa voi seurata myös Instagramissa.