Toimintakertomus 2021

Johdanto

Turun yliopiston tieteiskulttuurikabinetti ry. (Tutka) on vuonna 1995 perustettu Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) järjestö, jonka toiminnan tavoitteena on parantaa ja edistää science fictionin ja fantasian (sf/f) tunnettuutta ja asemaa toimimalla osana muuta turkulaista yliopisto- ja kulttuurikenttää.

Toiminnallaan Tutka pyrkii luomaan yhteyksiä ja kehittämään yhteistyötä alan toimijoiden kesken ennen kaikkea paikallisesti, mutta myös kansallisesti ja kansainvälisesti. Yhdistyksen toiminnan pääpaino on Turun yliopiston opiskelijoissa, mutta sen jäseneksi voi liittyä kuka tahansa kiinnostunut.

Tutka palvelee suurta määrää opiskelijoita ja muita sf/f-kulttuurista kiinnostuneita järjestämällä runsaasti erilaisia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Sen tarjoamasta toiminnasta hyötyvät esimerkiksi sosiaalisesti estyneemmät ja kokemattomammat opiskelijat, joita ei muiden opiskelijajärjestöjen toiminta välttämättä houkuttele.

Yhdistyksen toimintaa koko vuonna 2021 leimasi edeltävänä vuonna levinnyt koronapandemia. Pandemiatilanteen vaihdellessa toimintaa järjestettiin yhdistyksen jaetulla toimistolla Terrakodilla, sitä väljemmissä sisätiloissa, ulkona ja etänä. Tutkan ja Turun Science Fiction Seuran (TSFS) yhteinen Varjisjuttuja-niminen Discord-palvelin olikin edeltävän vuoden tavoin tärkeä tapahtuma-areena ja ajanviettopaikka yhdistysten toiminnassa mukana oleville. Discordin välityksellä katsottiin esimerkiksi elokuvia ja pidettiin etäpeli-iltoja, joilla oli erityisesti syksyllä myös uusia jäseniä mukaan toimintaan ryhmäyttävä vaikutus. Osa aiemmin suunnitellusta toiminnasta jäi pakosti toteutumatta, mutta myös paljon uutta päästiin toteuttamaan, sekä Tutka-voimin että yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Vuoteen kuuluivat monet Tutkan perinteisistä tapahtumista, vaikkakin osin pandemian muovaamina. Esimerkiksi tammikuisia syntymäpäiviä vietettiin täysin etänä, mutta halloweenin elokuvanäytäntö ja juhlat onnistuivat lähitapahtumina Terrakotia väljemmissä tiloissa. Kansallisen Finncon-tapahtuman peruunnuttua merkittävä aluevaltaus hybriditoiminnan suunnalla oli TSFS:n ja Suomen tieteis- ja fantasiakirjoittajien (STK) kanssa yhdessä järjestetty Atonova-palkintojenjakotilaisuus, joka järjestettiin Turku-salissa ja striimattiin etäyleisölle. Yhdistyksen toiminnan näkyvyyden kannalta erityisen merkittävä tapahtuma oli lähimuodossa toteutetut Turun kirjamessut lokakuussa.

Videoiltoja järjestettiin vuoden kuluessa TYYn tiloissa, yliopistolla ja erilaisin etäjärjestelyin, ja niissä katsottiin genre-elokuvia ja -sarjoja vaihtelevin teemoin. Erityissuosioon nousi uusi Ufokulttuuri-ilta, jossa katsottiin Salaisia kansioita ja luettiin vanhojen Uforaportti-julkaisujen parhaimmistoa.

Pandemian tuomista haasteista huolimatta viikoittainen keskusteluilta Varjomafia pyöri keskeytyksettä, vaihtelevasti lähitapahtumana eri tiloissa, etäyhteyksin tai ulkona piknikmuodossa.

Loppuvuodesta toteutettiin jäsenkysely, jossa kartoitettiin jäsenistön toiveita tulevasta toiminnasta. Kyselyssä saatiin runsaasti positiivista palautetta ja monenlaisia ehdotuksia seuraavalle vuodelle.

 

Hallinto ja tiedotus

Yhdistyksen hallitus oli vuonna 2021 nelihenkinen:

  • Johanna Junnila: puheenjohtaja, tiedotusvastaava, TYY-yhteyshenkilö, ympäristövastaava, varapostitusvastaava, Finncon-yhdistys ry -yhteyshenkilö
  • Herkko Laukkanen: varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja, varakortisto- ja varasähköpostilistavastaava
  • Kirsi Pylvänäinen: sihteeri, postitusvastaava, yhdenvertaisuusvastaava, liikunta- ja hyvinvointivastaava, toimistovastaava
  • Valtteri Rantamäki: tapahtumavastaava, kortisto- ja sähköpostilistavastaava, tietosuojavastaava, kansainvälisyysvastaava

Yhdistyksen toiminnantarkastaja oli Antti Kautiainen ja hänen varahenkilönsä Anniina Ouramaa.

Vuonna 2021 yhdistyksen hallitus kokoontui 14 kertaa. Yhdistyksen yleiskokous kokoontui kahdesti, keväällä ja syksyllä. Yleiskokoukset olivat avoimia kaikille jäsenille, ja niistä tiedotettiin yhdistyksen verkkosivujen, jäsensähköpostilistan, Discord-palvelimen sekä yhdistyksen Facebook-ryhmän kautta. Hallituksen kokoukset järjestettiin noin neljän viikon välein, mahdollisuuksien mukaan joko etänä Zoom-palvelussa, yhdistyksen Terrakoti-toimistolla tai Kampuskappelissa. Kevätkokous pidettiin Turku-salissa ja Zoomissa, sekä syyskokous Kampuskappelissa ja Zoomissa.

Kevätkokous järjestettiin 27. maaliskuuta ja siinä hyväksyttiin vuoden 2020 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuoden 2020 hallitukselle. Syyskokous pidettiin 11. joulukuuta, ja siinä valittiin yhdistykselle hallitus ja muut toimihenkilöt vuodeksi 2022 sekä hyväksyttiin tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Yhdistyksen hallituksen edustajat osallistuivat TYYn järjestämiin koulutuksiin halki vuoden. Hallituksen jäseniä oli mukana esimerkiksi järjestöfoorumeissa, ja puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ottivat säännöllisesti osaa puheenjohtajaneuvoston tapaamisiin.

Yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin jäsensähköpostilistan, www-sivujen tapahtumakalenterin, Terrakoti-toimiston ilmoitustaulun, seuran Facebook-ryhmän ja Discord-palvelimen kautta. Lisäksi Tutkan tulevasta toiminnasta tiedotettiin jäsenistölle joka kuukausi sähköpostitse lähetetyssä tapahtumakoosteessa, jota lähetettiin myös englanniksi lokakuusta lähtien. TYYn tapahtumakalenteria käytettiin suuremmista tapahtumista tiedotettaessa. Tutkalla on myös Instagram-tili, jossa on tiedotettu toiminnasta ja julkaistu kuvia tapahtumista kohdeyleisönä erityisesti sellaiset, jotka eivät jatkuvassa toiminnassa vielä ole mukana. Tutkan ja TSFS:n pikselitaidekuvallisista postikorttiesitteistä otettiin syksyllä uusi, korjattu painos.

Yhdistyksen verkkosivut sijaitsevat osoitteessa http://tieteiskulttuurikabinetti.fi, ja jäsensähköpostilistan osoite on tutka-jasenet@lists.utu.fi. Lisäksi hallituksella on sähköpostilistansa kabinetti@lists.utu.fi, joka on myös hallituksen virallinen yhteydenottokanava.

 

Jäsenistö

Vuoden 2021 lopussa Tutkalla oli yhteensä 40 jäsentä, joista 22 oli myös TYYn jäseniä. Jäsenistä tukijäseniä oli kolme, kannatusjäseniä kahdeksan ja kunniajäseniä kaksi. Vuoden jäsentavoitteena ollutta 50 jäsentä ei saavutettu. Tutka ylläpitää virallista jäsenrekisteriä Yhdistysavain-sivustolla. Koronavuosi näkyy jäsenmäärässä, sillä jäsenmaksujen kerääminen ei ollut yhtä kätevää kuin tavallisesti, ja toisaalta etätapahtumiin oli helppo osallistua myös ilman jäsenyyttä – tästä kertoo esimerkiksi se, että yhdistyksen Discordissa on aktiivisia käyttäjiä huomattavasti jäsenmäärää enemmän. Jäseniä oli silti huomattavasti enemmän kuin  vuonna 2020.

Tutkan tapahtumia ja toimintaa on ollut tarjolla niin viikonloppuisin kuin arkenakin. TYYn jäsenet ja toistenkin turkulaisten korkeakoulujen opiskelijat ovat olleet niissä hyvin edustettuina. Yhdistyksen toiminnassa on ollut mukana säännöllisesti myös jatko-opiskelijoita, työelämässä jo pitkään olleita, perheellisiä, pienten lasten vanhempia, eri seksuaali-, sukupuoli- ja kielivähemmistöjen edustajia, mielenterveyskuntoutujia ja muita sellaisiin ryhmiin kuuluvia jäseniä, joille ei opiskelijatoimintaa ensisijaisesti suunnata. Toiminnassa on ollut mukana aktiivisesti myös kansainvälisiä opiskelijoita.

Tutkan tapahtumista enemmistö on täysin alkoholittomia, ja kaikkiaan tapahtumiin luodaan tietoisesti ilmapiiriä, jossa alkoholin käyttö ei ole keskeisessä roolissa, vaikkei sitä olekaan kielletty. Hyvä esimerkki tästä ovat “juomapeli”-elokuvamaratonit, joihin suurin osa jäsenistöstä on tottunut tuomaan oman pullon sijasta omat karkit.

 

Terrakoti ja seurayhteistyö

Tutkalla on ollut toimitila Terrakotina tunnetulla toimistolla Ylioppilastaloilla vuodesta 2000 lähtien. Syksyllä 2013 Terrakodin seurat muuttivat Yo-talo A:sta nykyisiin tiloihinsa B-taloon, osoitteeseen Rehtorinpellonkatu 4–6. Samassa yhteydessä Tutkasta tuli Terrakodin päävuokralainen ja tilan suurin vuokranmaksaja.

Muuton myötä Terrakodin seurojen määrä kasvoi. Terrakodin muodostavat tällä hetkellä Tutkan ohella TSFS, Turun yliopiston rooli- ja strategiapeliseura Tyrmä, Turun anime- ja mangaseura Senpai, Academic Nintendo Club (ANC) ja Föreningen för Underliga Intressen vid Åbo Akademi (FUI).

Tutka päivystää Terrakodilla torstaisin, vuoroviikoin TSFS:n kanssa. Päivystyksissä voi käydä tutustumassa yhdistysten toimintaan, lukemassa sf/f-lehtiä ja -kirjoja sekä tapaamassa muita turkulaisia alan harrastajia. Muuton yhteydessä Tutka ja TSFS yhdistivät kirjastonsa, ja koko kirjasto on nyt myös Tutkan jäsenten käytössä. Koronan takia päivystyksiä ei voitu pitää Terrakodilla kuin lyhyen aikaa syksyllä. Muulloin ne toteutettiin edelleen Varjomafia-illanvieton yhteydessä, mutta ulkona tai etänä. Ulkona järjestettyjen päivystysten yhteydessä pyrittiin tarjoamaan mahdollisuus käydä Terrakodilla käyttämässä kirjastoa.

Tutka tekee paljon yhteistyötä muiden Terrakoti-seurojen kanssa. Seurat jakavat toimiston päivystysvuorot ja hallinnoivat yhdessä videotykkiä, joka uusittiin joulukuussa 2021 vanhan hajottua. Seuroilla on yhteisesite, joka sisältää esittelyt kaikista kuudesta yhdistyksestä ja jota ne käyttävät markkinoidessaan toimintaansa eri tapahtumissa. Esite päivitettiin syksyksi 2021, ja siitä on myös englanninkielinen versio. Yhdistykset järjestivät kesällä myös kilpailun, jossa etsittiin Terrakodille uutta yhteistä mainosjulistetta. Kisan voittajaluonnoksen pohjalta toteutettiin juliste, jota levitettiin kampusalueelle ja muihin kaupungin keskeisiin kohteisiin ennen uusien opiskelijoiden saapumista ja Terrakodin avoimia ovia.

Tiiveintä Tutkan yhteistyö on TSFS:n kanssa. Seuroilla on yhteisiä tapahtumia ja jäsenistö on osin päällekkäistä. Jokatorstaisen Varjomafia-keskusteluillan lisäksi Varjisleffa-nimellä kulkevat elokuvaillat ovat seurojen yhdessä organisoimia. Vuonna 2021 seurat yhdistivät voimansa myös vuodelle harvinaisesti livenä pidettyjen halloweenjuhlien ja niitä tukevan elokuvaillan muodossa. Lisäksi yhdistykset kokosivat tuttuun tapaan yhteisraadin Atorox-äänestykseen, jossa valittiin vuoden 2020 paras kotimainen sf/f-novelli. Yhteisraati oli pienehkö, mutta harvinaisen aktiivinen kokoontuen puimaan novelleja kevään aikana etänä muutaman ehdokkaan erissä viikoittain.

Terrakoti-seuroille on koottu yhteinen päivystäjän kansio, joka sisältää muun muassa yhteystietoja, ohjeita jäseneksi liittämisestä ja tietoja eri seurojen kirjastokäytännöistä. Kukin Terrakodin seuroista on nimennyt toimistovastaavan, ja he pitävät kokouksia noin kerran kuussa. Kokouksia on pidetty nykyiselle toimistolle muutosta lähtien, ja niiden tavoite on parantaa seurojen välistä tiedonkulkua ja yhteistyötä.

Toimistovastaavien kokousten lisäksi Terrakodin seurat ovat useimpina vuosina järjestäneet vuosittaisen yhteisen hallitustapaamisen, jonka tarkoituksena on tutustuttaa hallitusaktiiveja toisiinsa sekä esitellä seurojen toimintaa. Vuonna 2021 tämä perinne oli tauolla koronaepidemian takia. Tapaamisten aikana on tavanmukaisesti syntynyt uusia ideoita, joiden pohjalta Terrakodin toimintaa on kehitetty. Terrakodin yhdistyksien hallituksille perustettiin vuonna 2020 yhteinen Discord-palvelin, joka on parantanut hallitusten välistä kommunikointia. Niin tätä kaikkien yhdistysten hallitusten yhteistä palvelinta kuin Tutkan ja TSFS:n hallitusten yhteistä palvelintakin kehitettiin lisää vuoden 2021 aikana.

Vuonna 2019 alkoi myös aiempaa koordinoidumpi yhteistyö muiden Yo-talo B:n järjestöjen kanssa. Järjestöjen edustajat kokoontuivat kokouksiin, joissa keskusteltiin tilojen yhteisten asioiden hoitamisesta. Kokoukset ovat olleet koronan takia tauolla vuonna 2021, mutta niihin on toivottu paluuta pandemian hellittäessä. Yhdistysten hallituksilla on yhteinen sähköpostilista osakuntatila-vuokralaiset@lists.utu.fi, jonka kautta kokouksista ja muista asioista tiedotetaan.

Yhdistykset rekrytoivat jäseniä lukuvuoden alussa elokuussa Study in Turku -messuilla ja syyskuun alussa Turun yliopiston Avajaiskarnevaaleilla. Hieman myöhemmin (13.–19.9.) Terrakodin yhdistykset ja B-talon järjestökäytävän osakunnat järjestivät yhteiset avoimet ovet. Viikon maanantaina oli yhdistysten yhteinen iltapäivä Osakuntasalissa, muissa osakuntatiloissa ja Terrakodilla. Tutkalla ja TSFS:llä oli myös oma päivänsä torstaina, jolloin toimintaa esiteltiin Yo-talojen edustalla yhdistyksen oman siirrettävän Tardis-replikan juurella.

Terrakoti-seurojen kanssa harjoitettavan toiminnan lisäksi Tutka tekee yhteistyötä muiden turkulaistoimijoiden kanssa. Vuonna 2021 Tutka esimerkiksi osallistui perinteikkääseen Pyyhepäivään, jonka juhlallisuudet Cosmic Comic Cafe järjesti tälläkin kertaa etänä.

Kansallisella tasolla Tutka teki yhteistyötä muiden Suomen sf/f-seurojen kanssa osallistumalla jokakevättalviseen, tällä kertaa etänä Suomalainen fandom -Discord-palvelimella järjestettyyn yhteistyökokoukseen. Kokouksessa seura esitteli toimintaansa ja projektejaan sekä kuuli muiden seurojen tapahtumista. Samassa yhteydessä järjestettiin myös Finncon-yhdistys ry:n vuosikokous, johon Tutka lähetti edustajansa.

Terrakodin arjessa ja Tutkan toiminnassa huomioidaan ympäristönäkökulmat muun muassa kierrättämällä biojätteet, pullot, paperit, kartongit, metallit, lasit ja muovit sekä suosimalla tiedottamista ja tiedon tallentamista sähköisesti. Toimistolla on seurojen yhteinen astiasto ja keittiövälineet, jotka on saatu lahjoituksina ja jotka vähentävät kertakäyttöastioiden kulutusta. Tutka pyrkii myös vähentämään kuluttamista ja säästämään suosimalla lainaamista ja vuokraamista uusien, omien tavaroiden ostamisen sijaan. Esimerkiksi TYYn tarjoamaa tavaroiden lainausmahdollisuutta on käytetty ahkerasti. Tutkan ja TSFS:n yhteinen kirjasto myös edistää ympäristöasioita pidentämällä kirjojen ikää ja vähentämällä niiden ostamisesta aiheutuvaa luonnonvarojen kulutusta. Lisäksi suosimme lähiseutumatkailua ja kannustamme jäsenistöä liikkumaan tapahtumiin polkupyörällä tai julkisilla liikennevälineillä. 

Terrakodilla on seurojen yhteinen kirjakirppisjärjestelmä, jonne kaikki toimiston käyttäjät voivat tuoda kirjojaan myyntiin. Osa siitä on levittäytynyt B-talon järjestökäytävän hyllyyn, jotta myytävät kirjat tavoittaisivat useampia potentiaalisia asiakkaita. Samassa yhteydessä sijaitsee julkinen kirjakierrätyshylly. Lisäksi Tutkan ja TSFS:n Varjisjuttuja-Discordissa on kirppiskanava, jolla jäsenet voivat myydä ja ostaa erityisesti tieteis- ja fantasiakulttuuriin liittyviä käytettyjä tavaroita.

 

Tapahtumat

Sosiaalinen toiminta

Yksi Tutkan oleellisimmista toimintamuodoista on jokatorstainen keskusteluilta Varjomafia. Varjomafia tarjoaa mahdollisuuden puhua niin sf/f:sta, kirjallisuudesta, elokuvista, sarjakuvista kuin kaikesta muustakin mahdollisesta ja mahdottomasta. Varjomafiaa on järjestetty vuodesta 2005, ja siitä on vuosien kuluessa muodostunut tärkeä Tutkan jäseniä yhdistävä toimintamuoto. Vuoden 2021 kuluessa Varjomafiaa järjestettiin koronatilanteen ja sään mukaan vaihtelevasti Terrakodilla, Turku-salissa, Kampuskappelissa, ulkona Yliopistonmäellä ja etänä Discordissa. Varjomafia onkin tarjonnut jäsenistölle tärkeän kuulumistenvaihtokanavan pandemiavuosien aikana ihmiskontaktien ollessa harvassa.

Tutkan vuosikiertoon kuuluivat nytkin erilaiset juhlat ja muut perinteiset tapahtumat. Tammikuussa Discordissa vietettiin Tutkan 26. vuosijuhlia katsomalla elokuva Late Lammas: Farmageddon (2019). Vapunaattona ja -päivänä Tutka järjesti perinteisen vastaanoton, mutta tällä kertaa Discord-muodossa ohjelmistossaan piirtopelejä ja neuvostoliittolainen Taru sormusten herrasta -mukaelma. Toukokuun 25. eli kansainvälisenä Pyyhepäivänä Tutka otti osaa Cosmic Comic Cafen etänä järjestämään huonon runouden matineaan järjestämällä sen osana perinteisen lyriikkatyöpajansa, tällä kertaa Discordin välityksellä. Tuloksena syntyi valikoima suurta ihastusta herättänyttä huonoa runoutta.

Kesällä Tutka juhli juhannusta seitsemättä kertaa. Ulkopiknik grillauksen ja mölkyn merkeissä Arcanumin kaakkoispuolella olevassa puistokkeessa saatiin järjestettyä sään suorastaan suosiessa tilaisuutta. Nörttijuhannuksen vietto alkoi vuonna 2015 yhdistyksen jäsenten kaivatessa seuraa muuten yksinäiseen juhannukseensa.

Lokakuun lopussa yhdistys juhli halloweenia kauhun klassikot -teemalla yhteistyössä TSFS:n kanssa järjestämällä niin bileet kuin niitä tukevan elokuvaillan. Elokuvailta pidettiin Quantumin auditoriossa perjantaina 29.10. Tuolloin katsottiin jäsenäänestyksellä valitut elokuvat Frankenstein (1910), Dorian Grayn muotokuva (1945) ja Creature from the Black Lagoon (1954). Halloweenjuhlat pidettiin 30.10. Kampuskappelilla muun muassa pukukilpailun merkeissä.Joulukuussa Tutka järjesti itsenäisyyspäivänvastaanottonsa jo kahdettatoista kertaa. Elokuvana nähtiin Discordissa jäsenille striimattu kulttiklassikko Pahan kehä (1988). Tilaisuus jatkui itsenäisyyspäivän erikoislähetyksen katsomolla sekä etäkättelyllä, ja niihin liittyvät keskustelut tapahtuivat niin ikään Discordissa. Tapaninpäivänä jäsenistö kokoontui jälleen Discordin ääreen, tällä kertaa yhteistyössä animeseura Senpain kanssa, katsomaan jouluteemaisen ja tieteisfantastisen Mobile Suit Gundam 0080: War in the Pocket -animeminisarjan.

Ekskursiot, liikunta ja muu toiminnallinen ohjelma

Tutka on perinteisesti järjestänyt erilaisia ekskursioita, mukavan lähestyttäviä ja kiinnostavia liikuntatapahtumia sekä muuta normaalista vuosikierrostaan poikkeavaa toimintaa. Monet ideoista ovat olleet jäsenistötoiveita.

Liikuntatapahtumien saralla tammikuussa hyödynnettiin talvikelejä pulkkailemalla Ylioppilaskylässä, ja elokuussa käytiin Minigolf-ekskursiolla Kupittaalla. 

Vuoden aikana ehdittiin etäpelata Discordissa sekä epävirallisesti, Varjomafioiden yhteydessä että erillisinä tapahtumina. Etänä pelattiin piirtopelejä esimerkiksi kevätkokouksen yhteydessä ja joulun alla. Syksyllä Terrakodilla pidetyissä Varjomafioissa lähipelaamisen myötä osallistujat pystyivät jakautumaan kätevästi väljemmin Terrakodin olohuoneen ja varastotilan puolelle.

Joulukuussa järjestettiin myös Tutkan joulukuvakilpailu 2021. Teemalla spefistin joulu järjestettyyn kilpailuun sai osallistua usealla kuvalla. Jäsenistö äänesti jopa viime vuotta vilkkaammin voittajasta joulunpyhien aikana. Lisäksi Discord-palvelimella oli päivittäinen sf/f-teemainen joulukalenteri. Katja Juuselan kalenteriin tekemistä joululaulumuunnoksista on koottu myös Scifistin glögimalja -niminen sähköinen laulukirja. 

Yhdistykselle on perustettu vuonna 2016 oma VeriRyhmä Suomen Punaisen Ristin Veripalveluun. Koronan takia yhteisiä luovutusretkiä ei tehty, mutta jäsenistö kävi itsenäisesti luovuttamassa verta omien mahdollisuuksiensa mukaan.Vuonna 2019 lanseerattu Studia Varjomafia -seminaarisarja on vakiinnuttanut nopeasti asemansa Tutkan toiminnassa. Tapahtumassa halukkaat jäsenistön edustajat pääsevät pitämään lyhyen luennon opiskelu- tai työalastaan tai muusta kiinnostavasta aiheesta. Vuonna 2021 pidettiin kaksi Studia Varjomafia -tapahtumaa, yksi helmikuussa ja toinen elokuussa. Luentoja pidettiin seminaarin perinteille uskollisen monipuolisesti muun muassa kielitieteestä, StarWars -historiasta ja seksuaaliterveydestä.

Audiovisuaalinen kulttuuri

Tutkalla on kautta historiansa ollut merkittävä rooli erilaisten elokuva- ja videoiltojen järjestäjänä. Viihteellisen näkökulman lisäksi Tutkan videoiltatoiminnalla on aina ollut myös sivistävä tarkoitus.

Varjisleffa-nimen alla kulkevat ja yhteistyössä TSFS:n kanssa järjestetyt videoillat jatkuivat vuonna 2021. Perinteisesti videoillat on järjestetty Terrakodilla, mutta pandemian myötä niitä on pidetty muissa tiloissa tai etänä. Etä-Varjisleffat järjestettiin siten, että kommentointi tapahtui Discordin kautta tekstivälitteisesti, kun taas elokuva itsessään katsottiin joko Discordin tai muun sopivan alustan välityksellä. Elokuvailloissa katsottiin uudempia ja vanhempia genren klassikoita, valtavirran jalkoihin jääneitä vähemmän tunnettuja elokuvahelmiä sekä puhtaasti jäsenistön toive-elokuvia. Viime vuosina ohjelmisto on aiempaa tavallisemmin valittu jäsenistöäänestyksillä, ja toisinaan sillä on ollut myös kiinnostavia, yhdistysten alaan sopivia dokumentteja, kuten keväällä 2021 katsottu avaruusteknologiaa ja -tulevaisuutta käsitellyt Takaisin kuuhun (2020) sekä megafauna-aiheinen Jääkauden jättiläiset (2019).

Kevättalvella 2021 Tutkan juomapelit tekivät paluun Batman-teemalla, ja kesällä järjestettiin kolmiosainen Tutka maratoonaa Mordoriin -tapahtuma. Maratontapahtumassa katsottiin pitkään toivotut pidennetyt versiot Taru sormusten herrasta -filmatisoinneista (2001–2003), sopivasti jatkona vappuna katsotulle aavistuksen pienemmällä budjetilla tehdylle neuvostoliittolaisversiolle.

Loppusyksyllä kokeiltiin myös uudenlaisella konseptilla järjestettyä Ufokulttuuri-iltamaa. Tapahtumassa katsottiin jäsenistön toivomia Salaisten kansioiden jaksoja sekä luettiin parhaita paloja 1990-luvulla julkaistuista Uforaportti-teoksista, ja se saavutti suuren suosion.

Varsinaisia Irtokarkkimaratoneja, jossa on aiemmin katsottu yhden sarjan sijaan yksi jakso useammasta sarjasta, ei vuonna 2021 järjestetty, mutta samassa hengessä katsottiin keväällä Ylen Elävästä arkistosta eriaiheisia kulttuurihistoriallisia toivehelmiä viime vuosikymmenten ajalta.

 

Isot kirjallisuustapahtumat

Tutka osallistuu yhdessä TSFS:n kanssa vuosittain sf/f-genren tapahtumiin, joista tärkeimmät ja suurimmat ovat Finncon ja Turun kirjamessut. Tapahtumat ovat Tutkalle niin edustustoimintaa kuin varainhankinnan muoto. Yhdistys sekä sen jäsenistö ovat usein olleet mukana myös ohjelman järjestämisessä.

Finncon

Finncon on Suomen suurin sf/f-kirjallisuustapahtuma, ja se järjestetään vuorovuosin eri kaupungeissa. Tapahtumassa on vuosittain nimekkäitä kotimaisia ja ulkomaisia kunniavieraita. Finnconin runsas ohjelmatarjonta kattaa sf/f-genreä useasta näkökulmasta sisältäen myös akateemisen ohjelmalinjan.

Vuoden 2021 Tampereen Finncon peruttiin koronan takia. Tapahtuma pidetään seuraavan kerran vuonna 2022 Espoossa.

Turun kirjamessut

Toinen merkittävä vuosittainen ponnistus tapahtumanjärjestämisen saralla, eli Turun kirjamessut, järjestettiin lokakuussa vuonna 2021 koronasta huolimatta. Tutka ja TSFS osallistuivat kirjamessuille yhteisellä osastolla. Osastolla myytiin esimerkiksi yhdistysten julkaisuja, rintanappeja ja haalarimerkkejä. Osastolla järjestettiin myös arpajaiset, joissa oli palkintoina yhdistysten tuotteita, ja TSFS järjesti sinne kirjakirppishyllyn. Lisäksi osastolla myytiin Vaskikirjojen julkaisuja ja sitä koristi Tutkan Tardis. Erillisen osaston lisäksi Tutka oli esillä myös messulauantaina TYYn osastolla, jonne ylioppilaskunta oli kutsunut järjestöjään edustamaan.

Atonova

Atonova on Tutkan, TSFS:n ja STK:n Nova– ja TSFS:n Atorox-kilpailun yhdistetty palkintojenjakotilaisuus. Se on järjestetty muutaman kerran, sellaisissa tilanteissa kun palkintojenjakoja ei ole pidetty Finncon-tapahtumassa. Tällä kertaa Atonovalle syntyi tarve pandemian peruttua vuoden 2021 Finnconin. 21.8. Turku-salissa järjestetyn tilaisuuden yhteydessä julkistettiin myös Suomen science fiction- ja fantasiatutkimuksen seuran (Finfar) vuoden 2021 spefigradupalkinto.

Koronatilanteen myötä Atonovaan osallistuivat paikan päällä ainoastaan palkitut, kilpailujen toimitsijat ja muut tapahtuman järjestäjät, mutta tapahtuma striimattiin Youtuben välityksellä. Sitä kautta tilaisuutta seurasi parhaimmillaan viitisenkymmentä katsojaa, eli se sai jopa mittavamman yleisön kuin samojen palkintojen jako tapaa Finnconin yhteydessä saada.

Tapahtuman striimaamiseen tarvittu laitteisto saatiin Turun kaupunginkirjastolta, joka oli samana kesänä aloittanut striimauslaitteiston lainaustoiminnan. Tutka lähetti myös edustajansa kirjaston keväällä järjestämään koulutukseen laitteiston käytöstä. Tämän kokemuksen myötä yhdistyksellä on valmiuksia järjestää hybriditapahtumia myös tulevaisuudessa.

 

Julkaisutoiminta ja kirjalliset projektit

Tutkalla on julkaisusarja Kabinettikertomuksia, jossa on julkaistu erilaisia science fictioniin ja fantasiaan liittyviä teoksia jo vuodesta 1995 lähtien. Viimeisimmät sarjan teokset ovat vuonna 2018 julkaistut Genreblender: antologia sekä Valitut: Suomen presidenttien salattu historia.

Näitä kirjoja myydään eri tapahtumissa ja yhdistyksen nettisivujen sekä kirjavälityspalveluiden kautta. Yhdistysten julkaisuja oli myynnissä myös syksyn kirjamessuilla, ja niitä pystyi ostamaan Terrakodilta lähitapahtumien yhteydessä. Julkaisutoiminnalla on oleellinen rooli yhdistyksen varainhankinnassa. Vuodesta 2016 eteenpäin Tutka on myös toiminut yhteistyökumppanina sisarseuransa TSFS:n julkaisuissa, viimeisimpänä uusimmassa Nova-antologiassa vuonna 2020.

Tutka järjestää tavallisesti vuosittain yhdessä TSFS:n ja STK:n kanssa Nova-kirjoituskilpailua. Nova on vuodesta 2000 alkaen järjestetty, aloitteleville kirjoittajille suunnattu palautteellinen sf/f-novellien kirjoituskilpailu, jonka organisoijiin Tutka vuonna 2017 liittyi.

Jo 22. kertaa järjestettyyn kilpailuun lähetettiin 161 tekstiä ja sen tuomaristoon kuuluivat kirjailija Milka Hakkarainen, tieteiskirjoittaja Marko Järvinen, kriitikko Teemu Korpijärvi, Spinin päätoimittaja ja kirjabloggaaja Anna Mattila, vuoden 2020 Nova-voittaja Anna Ojalahti ja kirjailija Mikko Rauhala. Kilpailun voittajaksi ylsi kauniaislainen Mirjami Sirén novellilla Fuuga, joka julkaistiin Spin-lehden numerossa 2/2021. Vuonna 2021 Nova-sihteeriksi palasi kisaa myös sen varhaisemmissa vaiheissa luotsannut Kirsi Saaros. Novan tulokset julkaistiin Atonova-tapahtumassa elokuussa.Toinen Tutkan toistuvista kirjoituskilpailuista on joka toinen vuosi järjestettävä sf/f-novellien kirjoituskilpailu Noviisi. Kyseessä on 13–17-vuotiaille suunnattu Nova-kirjoituskilpailun nuorempi sisarus, joka syntyi vuonna 2007 ja jonka järjestävät yhteistyössä Tutka, TSFS ja STK. Tutka on kuulunut kisan järjestäjiin sen historian alusta lähtien. Vuonna 2021 Noviisi oli tauolla pandemiatilanteen ja resurssipulan vuoksi.

 

Talous

Tutkan talous perustui vuonna 2021 jäsenmaksuihin, avustuksiin ja aktiiviseen varainhankintaan. Yhdistyksen aktiivinen varainkeruu perustuu pääasiallisesti kustannustoimintaan, rintanappien ja kangasmerkkien myyntiin sekä myyjäisten järjestämiseen. Vuonna 2021 yhdistys sai TYYltä toiminta-avustusta 722,16 euroa.

Päävuokralaisen asema Terrakodilla ja vuonna 2021 erityisesti koronapandemia on aiheuttanut haasteita yhdistyksen varainhankinnalle. Yhdistys on pyrkinyt vastaamaan näihin parhaan kykynsä mukaan keksimällä uusia varainhankinnan muotoja.

Yhdistys on järjestänyt pullamyyjäistoimintaa yliopiston tiloissa, mutta tästä jouduttiin luopumaan pandemian myötä, eikä myyjäisiä olla voitu järjestää kevään 2020 jälkeen. Pullamyyjäisten peruuntumisten lisäksi myös Finnconin peruunnuttua julkaisujen sekä rintanappien ja kangasmerkkien myynti loppui käytännössä kokonaan. Tämän takia seuran talous kärsi, siitäkin huolimatta, että vuonna 2021 tilattiin uusia Teppo-maskottiaiheisia kangasmerkkejä, jotka otettiin innolla vastaan.

Vuonna 2021 yhdistyksellä oli jäsenmaksutuloja 435,00 euroa. Tutkan jäsenmaksu on viisi euroa ja se on tarkoitus pitää matalana, jotta toiminta olisi helposti saavutettavissa. Käytössä ovat myös kannatus- ja tukijäsenmaksut (25 ja 50 euroa). Saadut jäsenmaksutulot kattavat kuitenkin vain murto-osan yhdistyksen toiminnasta syntyvistä menoista, vaikka vuonna 2021 aiempaa suurempi osa jäsenistöstä ostikin tuki- tai kannatusjäsenyyden tukeakseen seuran toimintaa rahallisesti. Tutkan tilinpäätös on 315,16 euroa voitolla, mutta isolta osin varaston muutoksen takia. Tähän varaston muutokseen on laskettu muutaman vuoden muutokset, sillä koko varaston kattavaa inventaaria ei oltu hetkeen tehty. Ilman varaston muutosta Tutkan tilinpäätös olisi 342,40 euroa tappiolla. Tästä syystä avustukset ovat edellytys sen toiminnan turvaamiseksi myös jatkossa.