Toimintakertomus 2020

Johdanto

Turun yliopiston tieteiskulttuurikabinetti ry. (Tutka) on vuonna 1995 perustettu Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) järjestö, jonka toiminnan tavoitteena on parantaa ja edistää science fictionin ja fantasian (sf/f) tunnettuutta ja asemaa toimimalla osana muuta turkulaista yliopisto- ja kulttuurikenttää.

Toiminnallaan Tutka pyrkii luomaan yhteyksiä ja kehittämään yhteistyötä alan toimijoiden kesken ennen kaikkea paikallisesti, mutta myös kansallisesti ja kansainvälisesti. Yhdistyksen toiminnan pääpaino on Turun yliopiston opiskelijoissa, mutta sen jäseneksi voi liittyä kuka tahansa kiinnostunut.

Tutka palvelee suurta määrää opiskelijoita ja muita sf/f-kulttuurista kiinnostuneita järjestämällä runsaasti erilaisia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Sen tarjoamasta toiminnasta hyötyvät esimerkiksi sosiaalisesti estyneemmät ja kokemattomammat opiskelijat, joita ei muiden opiskelijajärjestöjen toiminta välttämättä houkuttele.

Normaalisti alkanut vuosi 2020 kääntyi kevättalvella koronaepidemian myötä odottamattomaan suuntaan. Terrakodin toiminta siirtyi pikavauhtia etäyhteyksiin, ja Tutkan ja Turun Science Fiction Seuran (TSFS) yhteinen Discord-palvelin muovautui tärkeäksi tapahtuma-areenaksi ja ajanviettopaikaksi yhdistysten toiminnassa mukana oleville. Osa aiemmin suunnitellusta toiminnasta jäi pakosti toteutumatta, mutta myös paljon uutta päästiin toteuttamaan sekä yksin että yhdessä TSFS:n kanssa.

Vuoteen kuuluivat monet Tutkan perinteisistä tapahtumista, joskin alkuvuoden jälkeen muuttuneessa muodossa joko etänä tai väljemmissä tiloissa. Alkuvuonna järjestettiin Tutkan 25-vuotisjuhlaviikko lähitapahtumien merkeissä, mutta esimerkiksi pyyhepäivä ja itsenäisyyspäivä saivat etämuodon.

Videoiltoja järjestettiin vuoden kuluessa Terrakodilla, yliopistolla ja erilaisin etäjärjestelyin, ja niissä katsottiin genre-elokuvia ja -sarjoja vaihtelevin teemoin. Varjisleffat saivat rinnalleen myös Varjisdokumentit, ja uutena konseptina vuoden aikana kokeiltiin niin “irtokarkkimaratonia”, jossa katsottiin yksittäisiä jaksoja eri sarjoista tietyn teeman ympäriltä, ja joulunpyhinä arkistomaratonia, jonka ohjelmisto koostui toivepätkistä Ylen Elävästä arkistosta.

Epidemiasta huolimatta viikoittainen keskusteluilta Varjomafia pyöri keskeytyksettä, vaihtelevasti etänä tai ulkona piknik- tai kävelymuodossa. Kesän ja syksyn aikana päästiin järjestämään myös muutamia muita ulkoilutapahtumia, kuten syysretki Liedon Vanhalinnaan.

Loppuvuodesta toteutettiin jäsenkysely, jossa kartoitettiin jäsenistön toiveita tulevasta toiminnasta.

Hallinto ja tiedotus

Yhdistyksen hallitus oli vuonna 2020 nelihenkinen:

  • Johanna Junnila: puheenjohtaja, tiedottaja, TYY-yhteyshenkilö, Finncon-yhdistys ry -yhteyshenkilö, ympäristövastaava, varapostitusvastaava
  • Herkko Laukkanen: varapuheenjohtaja, tapahtumavastaava, liikunta- ja hyvinvointivastaava, kortisto- ja sähköpostilistavastaava, tietosuojavastaava
  • Kirsi Pylvänäinen: sihteeri, postitusvastaava, projektivastaava, yhdenvertaisuusvastaava, varakortisto- ja varasähköpostilistavastaava
  • Pasi Karppanen: taloudenhoitaja, videoiltavastaava, kustannustoiminta, toimistovastaava, fandom-yhteyshenkilö, kv-vastaava

Yhdistyksen toiminnantarkastaja oli Antti Kautiainen ja hänen varahenkilönsä Anniina Ouramaa.

Vuonna 2020 yhdistyksen hallitus kokoontui 14 kertaa. Yhdistyksen yleiskokous kokoontui kahdesti, keväällä ja syksyllä. Kokoukset olivat avoimia kaikille jäsenille, ja niistä tiedotettiin yhdistyksen verkkosivujen, jäsensähköpostilistan, Instagramin sekä yhdistyksen Facebook-ryhmän kautta. Hallituksen kokoukset järjestettiin noin neljän viikon välein, mahdollisuuksien mukaan yhdistyksen Terrakoti-toimistolla. Epidemiatilanteen takia hallituksen kokoukset pidettiin kevään aikana etänä Zoom-palvelussa, ja yhdistyksen syyskokous hybridimuotoisesti Kampuskappelissa ja Zoomissa.

Kevätkokous järjestettiin 16. helmikuuta, ja siinä hyväksyttiin vuoden 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuoden 2019 hallitukselle. Syyskokous pidettiin 28. marraskuuta, ja siinä valittiin yhdistykselle hallitus ja muut toimihenkilöt vuodeksi 2021 sekä hyväksyttiin tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Yhdistyksen hallituksen edustajat osallistuivat TYYn järjestämiin koulutuksiin halki vuoden. Hallituksen jäseniä oli mukana esimerkiksi järjestöfoorumeissa, ja puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ottivat säännöllisesti osaa puheenjohtajaneuvoston tapaamisiin. Hallitus seurasi vuoden mittaan myös TYYn järjestämiä järjestölivejä, joissa esimerkiksi vastattiin yhdistysten kysymyksiin koronatilanteen vaikutuksista järjestötoimintaan.

Yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin jäsensähköpostilistan, www-sivujen tapahtumakalenterin, Terrakoti-toimiston ilmoitustaulun, seuran Facebook-ryhmän ja keväästä lähtien myös Discord-palvelimen kautta. Lisäksi Tutkan tulevasta toiminnasta tiedotettiin jäsenistölle joka kuukausi sähköpostitse lähetetyssä tapahtumakoosteessa. TYYn tapahtumakalenteria käytettiin suuremmista tapahtumista tiedotettaessa. Tutkalle perustettiin myös alkuvuodesta Instagram-tili, jossa on tiedotettu toiminnasta ja julkaistu kuvia tapahtumista kohdeyleisönä erityisesti sellaiset, jotka eivät jatkuvassa toiminnassa vielä ole mukana. Tutka ja TSFS teettivät alkusyksystä myös uusia värillisiä postikorttiesitteitä, joita koristi Herkko Laukkasen laatima pikselitaideluomus Terrakodista.

Yhdistyksen verkkosivut sijaitsevat osoitteessa http://tieteiskulttuurikabinetti.fi, ja jäsensähköpostilistan osoite on tutka-jasenet@lists.utu.fi. Lisäksi hallituksella on sähköpostilistansa kabinetti@lists.utu.fi, joka on myös hallituksen virallinen yhteydenottokanava.

Jäsenistö

Vuoden 2020 lopussa Tutkalla oli yhteensä 30 jäsentä, joista 16 oli myös TYYn jäseniä. Jäsenistä tukijäseniä oli kolme, kannatusjäseniä neljä ja kunniajäseniä yksi. Vuoden jäsentavoitteena ollutta 50 jäsentä ei saavutettu. Tutka ylläpitää virallista jäsenrekisteriä Yhdistysavain-sivustolla. Koronavuosi näkyy jäsenmäärässä, sillä jäsenmaksujen kerääminen ei ollut yhtä kätevää kuin tavallisesti, ja toisaalta etätapahtumiin oli helppo osallistua myös ilman jäsenyyttä – tästä kertoo esimerkiksi se, että yhdistyksen Discordissa on aktiivisia käyttäjiä huomattavasti jäsenmäärää enemmän.

Tutkan tapahtumia ja toimintaa on ollut tarjolla niin viikonloppuisin kuin arkenakin. TYYn jäsenet ja toistenkin turkulaisten korkeakoulujen opiskelijat ovat olleet niissä hyvin edustettuina. Yhdistyksen toiminnassa on ollut mukana säännöllisesti myös jatko-opiskelijoita, työelämässä jo pitkään olleita, perheellisiä, pienten lasten vanhempia, eri seksuaali-, sukupuoli- ja kielivähemmistöjen edustajia, mielenterveyskuntoutujia, näkövammaisia, liikuntavammaisia ja muita sellaisiin ryhmiin kuuluvia jäseniä, joille ei opiskelijatoimintaa ensisijaisesti suunnata. Toiminnassa on ollut mukana aktiivisesti myös vaihto-opiskelijoita ja muita kansainvälisiä opiskelijoita.

Tutkan tapahtumista enemmistö on täysin alkoholittomia, ja kaikkiaan tapahtumiin luodaan tietoisesti ilmapiiriä, jossa alkoholin käyttö ei ole keskeisessä roolissa, vaikkei sitä olekaan kielletty. Hyvä esimerkki tästä ovat juomapelielokuvamaratonit, joihin alkoholia juomaton jäsenistö on tottunut tuomaan oman pullon sijasta omat karkit.

Terrakoti ja seurayhteistyö

Tutkalla on ollut toimitila Terrakotina tunnetulla toimistolla Ylioppilastaloilla vuodesta 2000 lähtien. Syksyllä 2013 Terrakodin seurat muuttivat Yo-talo A:sta nykyisiin tiloihinsa B-taloon, osoitteeseen Rehtorinpellonkatu 4–6. Samassa yhteydessä Tutkasta tuli Terrakodin päävuokralainen ja tilan suurin vuokranmaksaja.

Muuton myötä Terrakodin seurojen määrä kasvoi. Terrakodin muodostavat tällä hetkellä Tutkan ohella TSFS, Turun yliopiston rooli- ja strategiapeliseura TyrmäTurun anime- ja mangaseura Senpai, Academic Nintendo Club (ANC) ja Föreningen för Underliga Intressen vid Åbo Akademi (FUI).

Tutka päivystää Terrakodilla torstaisin, vuoroviikoin TSFS:n kanssa. Päivystyksissä voi käydä tutustumassa yhdistysten toimintaan, lukemassa sf/f-lehtiä ja -kirjoja sekä tapaamassa muita turkulaisia alan harrastajia. Muuton yhteydessä Tutka ja TSFS yhdistivät kirjastonsa, ja koko kirjasto on nyt myös Tutkan jäsenten käytössä. Koronan takia päivystyksiä ei voitu pitää Terrakodilla enää maaliskuun jälkeen, vaan ne toteutettiin Varjomafian yhteydessä ulkona tai etänä. Ulkona järjestettyjen päivystysten yhteydessä pyrittiin tarjoamaan mahdollisuus käydä Terrakodilla käyttämässä kirjastoa.

Tutka tekee paljon yhteistyötä muiden Terrakoti-seurojen kanssa. Seurat jakavat toimiston päivystysvuorot ja hallinnoivat yhdessä videotykkiä. Seuroilla on yhteisesite, joka sisältää esittelyt kaikista kuudesta yhdistyksestä ja jota ne käyttävät markkinoidessaan toimintaansa eri tapahtumissa. Esitteestä on myös englanninkielinen versio.

Tiiveintä Tutkan yhteistyö on TSFS:n kanssa. Seuroilla on yhteisiä tapahtumia ja jäsenistö on osin päällekkäistä. Jokatorstaisen Varjomafia-keskusteluillan lisäksi Varjisleffa-nimellä kulkevat elokuvaillat ovat seurojen yhdessä organisoimia. Vuonna 2020 seurat yhdistivät voimansa myös vuodelle harvinaisesti livenä pidettyjen halloween-juhlien ja niitä tukevan elokuvaillan muodossa. Lisäksi yhdistykset kokosivat tuttuun tapaan yhteisraadin Atorox-äänestykseen, jossa valittiin vuoden 2019 paras kotimainen sf/f-novelli.

Terrakoti-seuroille on koottu yhteinen päivystäjän kansio, joka sisältää muun muassa yhteystietoja, ohjeita jäseneksi liittämisestä ja tietoja eri seurojen kirjastokäytännöistä. Kukin Terrakodin seuroista on nimennyt toimistovastaavan, ja he pitävät kokouksia noin kerran kuussa. Kokouksia on pidetty nykyiselle toimistolle muutosta lähtien, ja niiden tavoite on parantaa seurojen välistä tiedonkulkua ja yhteistyötä.

Toimistovastaavien kokousten lisäksi Terrakodin seurat järjestävät vuosittain yhteisen hallitustapaamisen, jonka tarkoituksena on tutustuttaa hallitusaktiiveja toisiinsa sekä esitellä seurojen toimintaa. Tapaamisten aikana on tavanmukaisesti syntynyt uusia ideoita, joiden pohjalta Terrakodin toimintaa on kehitetty. Terrakodin yhdistyksien hallituksille perustettiin vuonna 2020 yhteinen Discord-palvelin, joka on parantanut hallitusten välistä kommunikointia.

Vuonna 2019 alkoi myös aiempaa koordinoidumpi yhteistyö muiden Yo-talo B:n järjestöjen kanssa. Järjestöjen edustajat kokoontuivat kokouksiin, joissa keskusteltiin tilojen yhteisten asioiden hoitamisesta. Kokouksia pidetään myös tulevaisuudessa muutaman kerran vuodessa. Yhdistysten hallituksilla on yhteinen sähköpostilista osakuntatila- vuokralaiset@lists.utu.fi, jonka kautta kokouksista ja muista asioista tiedotetaan.

Yhdistykset rekrytoivat jäseniä lukuvuoden alussa Turun yliopiston Avajaiskarnevaaleilla. Samalla viikolla Terrakodin seurat järjestivät kolmen päivän mittaiset avoimet ovet, joista yhtenä päivänä toimintaansa esittelivät Tutka ja TSFS. Tämän ohella yhdistykset olivat mukana edeltävällä viikolla järjestetyillä Study in Turku -messuilla.

Terrakoti-seurojen kanssa harjoitettavan toiminnan lisäksi Tutka tekee yhteistyötä muiden turkulaistoimijoiden kanssa. Vuonna 2020 Tutka esimerkiksi osallistui perinteikkääseen pyyhepäivään, jonka juhlallisuudet Cosmic Comic Cafe järjesti tällä kertaa etänä.

Kansallisella tasolla Tutka teki yhteistyötä muun Suomen sf/f-seurojen kanssa osallistumalla jokavuotiseen yhteistyökokoukseen 29. helmikuuta Tampereella. Kokouksessa seura esitteli toimintaansa ja projektejaan sekä kuuli muiden seurojen tapahtumista.

Terrakodin arjessa ja Tutkan toiminnassa huomioidaan ympäristönäkökulmat muun muassa kierrättämällä biojätteet, pullot, paperit, kartongit, metallit, lasit ja muovit sekä suosimalla tiedottamista ja tiedon tallentamista sähköisesti. Toimistolla on seurojen yhteinen astiasto ja keittiövälineet, jotka on saatu lahjoituksina ja jotka vähentävät kertakäyttöastioiden kulutusta. Tutka pyrkii myös vähentämään kuluttamista ja säästämään suosimalla lainaamista ja vuokraamista uusien, omien tavaroiden ostamisen sijaan. Esimerkiksi TYYn tarjoamaa tavaroiden lainausmahdollisuutta on käytetty ahkerasti. Lisäksi suosimme lähiseutumatkailua ja kannustamme jäsenistöä liikkumaan kyseisiin tapahtumiin polkupyörällä.

Terrakodilla on seurojen yhteinen kirjakirppisjärjestelmä, jonne kaikki toimiston käyttäjät voivat tuoda kirjojaan myyntiin. Osa siitä on levittäytynyt B-talon osakuntakäytävän hyllyyn, jotta myytävät kirjat tavoittaisivat useampia potentiaalisia asiakkaita. Samassa yhteydessä sijaitsee julkinen kirjakierrätyshylly.


Tapahtumat

Sosiaalinen toiminta

Yksi Tutkan oleellisimmista toimintamuodoista on jokatorstainen keskusteluilta Varjomafia. Varjomafia tarjoaa mahdollisuuden puhua niin sf/f:sta, kirjallisuudesta, elokuvista, sarjakuvista kuin kaikesta muustakin mahdollisesta ja mahdottomasta. Varjomafiaa on järjestetty vuodesta 2005, ja siitä on vuosien kuluessa muodostunut tärkeä Tutkan jäseniä yhdistävä toimintamuoto. Vuoden 2020 kuluessa Varjomafiaa järjestettiin koronatilanteen ja sään mukaan vaihtelevasti Terrakodilla, etänä Discordissa, ulkona Yliopistonmäellä tai kävelymuotoisena joen varrella Halisten suunnalla. Varjomafia onkin tarjonnut jäsenistölle tärkeän kuulumistenvaihtokanavan epidemiavuoden aikana ihmiskontaktien ollessa harvassa.

Tutkan vuosikiertoon kuuluivat nytkin erilaiset juhlat ja muut perinteiset tapahtumat. Tammikuussa Terrakodilla vietettiin Tutkan 25. vuosijuhlia sympaattiset robotit -teemalla. 24.1. pidettiin synttärividis, jossa katsottiin robottiteemaiset elokuvat Moon (2009) ja Silent Running (1972). Varsinaiset juhlat pukukisoineen pidettiin seuraavana päivänä.

Vapunaattona Tutka järjesti perinteisen vastaanoton, mutta tällä kertaa Discord-muodossa ohjelmistossaan esimerkiksi Piirrä ja arvaa -peliä vappusanoilla. Juhlaa jatkettiin vapunpäivänä Tutkan sosialistisella tieteiselokuvanäytöksellä. Tällä kertaa elokuvaksi valikoitui tuntemattomampaa neuvostoscifiä edustava Чeлoвeк-aмфибия (Chelovek-amfibiyaAmphibian Man; 1962). Elokuva katsottiin etänäytöksenä.

Toukokuun 25. eli kansainvälisenä pyyhepäivänä Tutka otti osaa Cosmic Comic Cafen etänä järjestämään huonon runouden matineaan järjestämällä sen osana perinteisen lyriikkatyöpajansa, tällä kertaa Discordin välityksellä. Tuloksena syntyi valikoima suurta ihastusta herättänyttä huonoa runoutta.

Kesällä Tutka juhli juhannusta kuudetta kertaa. Ulkopiknikki grillauksen ja mölkyn merkeissä Arcanumin takaisella mäennyppylällä saatiin tänä vuonna järjestettyä sään suosiessa tilaisuutta. Nörttijuhannuksen vietto alkoi vuonna 2015 yhdistyksen jäsenten kaivatessa seuraa muuten yksinäiseen juhannukseensa, ja se tuntuukin lunastaneen paikkansa.

Marraskuun alussa yhdistys juhli halloweenia TSFS:n julkaiseman Spin-lehden uusimman numeron innoittamalla enkelit ja demonit -teemalla yhteistyössä TSFS:n kanssa järjestämällä niin bileet kuin niitä tukevan elokuvamaratonin. Elokuvamaraton pidettiin Quantumin auditoriossa perjantaina 30.10. Tuolloin katsottiin elokuvat Constantine (2005) ja Dogma (1999). Halloweenjuhlat pidettiin 31.10. Kampuskappelilla muun muassa pukukilpailun merkeissä.

Joulukuussa Tutka järjesti itsenäisyyspäivänvastaanottonsa jo yhdettätoista kertaa. Elokuvana nähtiin Discordissa jäsenille striimattu kulttiklassikko Flash Gordon (1980). Tilaisuus jatkui Itsenäisyyspäivän erikoislähetyksen katsomolla sekä etäkättelyllä, ja niihin liittyvät keskustelut tapahtuivat niin ikään Discordissa. Tapaninpäivänä jäsenistö kokoontui jälleen Discordin ääreen vaihtamaan joulukuulumisia ja katsomaan toivevideoklippejä Ylen Elävästä arkistosta. Samassa tilaisuudessa julkistettiin myös innostusta herättäneen joulukuvakisan voittaja.

Ekskursiot, liikunta ja muu toiminnallinen ohjelma

Tutka on perinteisesti järjestänyt erilaisia ekskursioita, mukavan lähestyttäviä ja kiinnostavia liikuntatapahtumia sekä muuta normaalista vuosikierrostaan poikkeavaa toimintaa. Monet ideoista ovat olleet jäsenistötoiveita.

Helmikuussa Tutka järjesti Nerds go Megazone -nimisen liikuntaekskursion. Megazone liittyi Tutkan synttäritapahtumakimaraan. Tapahtuma sai alkunsa jäsenistötoiveesta.

Sää salli ja koronatilanne johti suosimaan kesä-elokuussa ulkotoimintaa myös piknik-Varjomafioiden ulkopuolella. Tutka järjesti kaupunkikävelykierroksen Patsastelua Terrakodin lähipiirissä. Tapahtuma keskittyi nimensä mukaan Turun kaupunkikuvaa somistavien patsaiden tarkasteluun kävelykierroksen merkeissä. Elokuussa pidettiin Tutkan Demokraattinen Digisuunnistus, jossa jäsenistö äänesti käytetyn reitin Turun kaupungin tarjoamista digisuunnistusvaihtoehdoista.

Lokakuussa Tutka ja TSFS järjestivät yhdessä syksyisen pyöräretken Liedon Vanhalinnaan. Vanhalinnassa oli päänäyttelyn lisäksi Turun yliopiston juhlavuoden kunniaksi pystytetty näyttely. Näyttelyiden katselemisen lisäksi retkikunta nautti eväitä kallion päällä. Jäsenistön oli mahdollista matkustaa paikalle myös linja-autolla, mutta lopulta kaikki päätyivät pyöräilemään. Lokakuun lopussa pidettiin myös Spefistinen kirpparikierros, jolla hankittiin vaatteita halloweenasuihin ja tutustuttiin Turun kirppariskeneen.

Vuoden aikana ehdittiin etäpelata Discordissa sekä epävirallisesti ja Varjomafioiden yhteydessä että erillisinä tapahtumina. Toukokuussa Tutka järjesti roolipelitapahtuman pelistä Lasers and Feelings. Idea pelistä tuli jäsenistötoiveena, ja toivoja myös veti itse pelin. Syksyllä järjestettiin myös etäpelipäivä, jossa pelattiin Piirrä ja arvaata sekä Unoa, kokeiltiin huonolla menestyksellä Cards Against Humanityä ja koottiin palapeli. Myös Tutkan ja TSFS:n etäpikkujoulut järjestettiin Discordissa joulusanaisen Piirrä ja arvaan ja yleisen hengailun parissa. Tällöin kokeiltiin myös jäsenistötoiveena vauhdikasta T-paidan suunnittelupeliä.

Joulukuussa Tutka teki ekskursion ylioppilasteatterin Call of Cthulhu -teatteriesitykseen. Joulukuussa järjestettiin myös Tutkan Joulukuvakilpailu 2020, joka oli historian ensimmäinen Tutkan kuvakilpailu. Kilpailuun sai osallistua usealla kuvalla ja kuvia tuli lopulta kaikkiaan yli kaksikymmentä. Jäsenistö äänesti vilkkaasti voittajasta joulunpyhien aikana.

Yhdistykselle on perustettu vuonna 2016 oma VeriRyhmä Suomen Punaisen Ristin Veripalveluun. Koronan takia yhteisiä luovutusretkiä ei tehty, mutta jäsenistö kävi itsenäisesti luovuttamassa verta omien mahdollisuuksiensa mukaan.

Vuonna 2019 lanseerattu Studia Varjomafia -seminaarisarja on vakiinnuttanut nopeasti asemansa Tutkan toiminnassa. Tapahtumassa halukkaat jäsenistön edustajat pääsevät pitämään lyhyen luennon opiskelu- tai työalastaan tai muusta kiinnostavasta aiheesta. Vuonna 2020 pidettiin yksi Studia Varjomafia. Helmikuussa pidetyssä tapahtumassa oli neljä esitystä, joista kaksi käsitteli matematiikkaa sekä ohjelmointia ja loput fanikäytäntöjä sekä tietoisuuden ongelmaa.

Audiovisuaalinen kulttuuri

Tutkalla on kautta historiansa ollut merkittävä rooli erilaisten elokuva- ja videoiltojen järjestäjänä. Viihteellisen näkökulman lisäksi Tutkan videoiltatoiminnalla on aina ollut myös sivistävä tarkoitus.

Varjisleffa-nimen alla kulkevat ja yhteistyössä TSFS:n kanssa järjestetyt videoillat jatkuivat vuonna 2020. Perinteisesti videoillat on järjestetty Terrakodilla, mutta vuonna 2020 ne siirtyivät etä-Varjisleffoiksi. Etä-Varjisleffat järjestettiin siten, että kommentointi tapahtui Discordin kautta, kun taas elokuva itsessään katsottiin joko Discordin tai muun sopivan alustan kautta. Elokuvailloissa katsotaan uudempia ja vanhempia genren klassikoita, valtavirran jalkoihin jääneitä vähemmän tunnettuja elokuvahelmiä sekä puhtaasti jäsenistön toive-elokuvia.

Vuonna 2020 elokuvien lisäksi Tutka yhteistyössä TSFS:n kanssa näytti jäsenistöilleen myös dokumentteja. Etä-Varjisdokkari -nimen alla katsottiin yhteensä kaksi dokumenttia, Evoluution ihmeitä ja Margaret Atwood: sanojen voima. Dokumenttien katselu järjestettiin samalla tavalla kuin elokuvienkin.

Toisena uutena videoiltakonseptina alkuvuodesta kokeiltiin Irtokarkkimaraton-tapahtumaa, jossa katsottiin yhden sarjan sijaan yksi jakso useammasta sarjasta. Historian ensimmäisen Irtokarkkimaratonin teemaksi valikoitui 90-luvun spefisarjat. Tapahtumaa pidettiin oivana tapana tutustua valittuihin sarjoihin ilman, että niihin ehti kuitenkaan kyllästyä, kuten tavallisessa maratonissa voisi olla mahdollista.

Isot kirjallisuustapahtumat

Tutka osallistuu yhdessä TSFS:n kanssa vuosittain sf/f-genren tapahtumiin, joista tärkeimmät ja suurimmat ovat Finncon ja Turun kirjamessut. Tapahtumat ovat Tutkalle niin edustustoimintaa kuin varainhankinnan muoto. Yhdistys sekä sen jäsenistö ovat usein olleet mukana myös ohjelman järjestämisessä.

Finncon on Suomen suurin sf/f-kirjallisuustapahtuma, ja se järjestetään vuorovuosin eri kaupungeissa. Tapahtumassa on vuosittain nimekkäitä kotimaisia ja ulkomaisia kunniavieraita. Finnconin runsas ohjelmatarjonta kattaa sf/f-genreä useasta näkökulmasta sisältäen myös akateemisen ohjelmalinjan.

Vuonna 2020 Finncon järjestettiin etänä 10.–12.7. ja sen järjestivät tamperelaiset sf/f-harrastajat. Tutka ja TSFS osallistuivat tapahtumaan virtuaalisella pienkustantamopöydällä sekä julkisti Nova-kilpailun ja Atorox-äänestyksen tulokset omina ohjelmanumeroinaan.

Toinen merkittävä vuosittainen ponnistus tapahtumanjärjestämisen saralla, eli Turun kirjamessut, siirrettiin vuodelle 2021, minkä takia Tutka ei osallistunut niille vuonna 2020. Tutka ja TSFS osallistuvat kirjamessuille taas kun ne seuraavan kerran järjestetään.

Julkaisutoiminta ja kirjalliset projektit

Tutkalla on julkaisusarja Kabinettikertomuksia, jossa on julkaistu erilaisia science fictioniin ja fantasiaan liittyviä teoksia jo vuodesta 1995 lähtien. Viimeisimmät sarjan teokset ovat vuonna 2018 julkaistut Genreblender: antologia sekä Valitut: Suomen presidenttien salattu historia. Teoksista ensiksi mainittu perustuu yhdistyksen järjestämään kirjoituskilpailuun, jälkimmäinen puolestaan koottiin kutsuperiaatteella.

Näitä kirjoja myydään eri tapahtumissa ja yhdistyksen nettisivujen sekä kirjavälityspalveluiden kautta. Yhdistysten julkaisuja oli myynnissä myös Finnconin etämyyntipöydällä. Julkaisutoiminnalla on oleellinen rooli yhdistyksen varainhankinnassa. Vuodesta 2016 eteenpäin Tutka on myös toiminut yhteistyökumppanina sisarseuransa TSFS:n julkaisuissa.

Kirjoituskilpailujen saralla yhdistyksen uusin aluevaltaus on Nova. Kyseessä on TSFS:n ja Suomen tieteis- ja fantasiakirjoittajat ry:n (Stk) vuodesta 2000 järjestämä, aloitteleville kirjoittajille suunnattu palautteellinen sf/f-novellien kirjoituskilpailu, jonka järjestäjiin Tutka vuonna 2017 liittyi.

Jo kahdettakymmenettäensimmäistä kertaa järjestettyyn kilpailuun lähetettiin 182 tekstiä ja sen tuomaristoon kuuluivat kirjailija Katariina Heikkilä, tieteiskirjoittaja Marko Järvinen, vuoden 2019 Nova-voittaja Vilja Kesäheinä, kirjailija J. S. Meresmaa ja Kosmoskynän päätoimittaja Toni Saarinen. Kilpailun voittajaksi ylsi tamperelainen Anna Ojalahti novellilla Pinnan alla, joka julkaistiin Spin-lehden numerossa 2/2020. Vuonna 2020 Nova-sihteerin tehtävissä jatkoi Taru Hyvönen.

Toinen Tutkan toistuvista kirjoituskilpailuista on joka toinen vuosi järjestettävä sf/f-novellien kirjoituskilpailu Noviisi. Kyseessä on 13–17-vuotiaille suunnattu Nova-kirjoituskilpailun nuorempi sisarus, joka syntyi vuonna 2007 ja jonka järjestävät yhteistyössä Tutka, TSFS ja Stk. Tutka on kuulunut kisan järjestäjiin sen historian alusta lähtien.

Talous

Tutkan talous perustui vuonna 2020 jäsenmaksuihin, avustuksiin ja aktiiviseen varainhankintaan. Yhdistyksen aktiivinen varainkeruu perustuu pääasiallisesti kustannustoimintaan, rintanappien ja haalarimerkkien myyntiin sekä myyjäisten järjestämiseen. Vuonna 2020 yhdistys sai TYYltä toiminta-avustusta 774,01 euroa.

Päävuokralaisen asema Terrakodilla ja vuonna 2020 erityisesti koronapandemia on aiheuttanut haasteita yhdistyksen varainhankinnalle. Yhdistys on pyrkinyt vastaamaan näihin parhaan kykynsä mukaan keksimällä uusia varainhankinnan muotoja.

Yhdistys on järjestänyt pullamyyjäistoimintaa yliopiston tiloissa, mutta tästä jouduttiin luopumaan pandemian myötä. Vuonna 2020 varoja päästiin keräämään siis vain kaksissa myyjäisissä. Myyjäisten pitopaikaksi on viime vuosina vakiintunut yliopiston kirjasto Feeniks. Pullamyyjäisten peruuntumisten lisäksi kaikkien suurien tapahtumienkin peruunnuttua julkaisujen sekä rintanappien ja haalarimerkkien myynti loppui käytännössä kokonaan. Tämän takia seuran talous kärsi. Tutkan tilinpäätös on 498,25 euroa tappiolla.

Vuonna 2020 yhdistyksellä oli jäsenmaksutuloja 335,00 euroa. Tutkan jäsenmaksu on viisi euroa ja se on tarkoitus pitää matalana, jotta toiminta olisi helposti saavutettavissa. Käytössä ovat myös kannatus- ja tukijäsenmaksut (25 ja 50 euroa). Saadut jäsenmaksutulot kattavat kuitenkin vain murto-osan yhdistyksen toiminnasta syntyvistä menoista. Tästä syystä avustukset ovat edellytys sen toiminnan turvaamiseksi myös jatkossa.