Terrakoti
Toimintakertomus 2022

Toimintakertomus 2022

Terrakoti ry toimintakertomus 2022

Terrakoti on viiden nörttikulttuuriseuran yhteinen toimisto ja olohuone, joka sijaitsee nykyisin Ylioppilastalo B:n katutasossa. Seurat järjestävät kukin omalle kulttuurialalleen sopivaa toimintaa, mutta toisinaan myös yhteistapahtumia. Seuroilla on toimistollaan omaan toimintaansa liittyviä kirjastoja, joista jäsenistö voi lainata materiaalia. Terrakodille ovat tervetulleita kaikki ikään ja identiteettiin katsomatta.

Jo ennen korona-aikoja herännyt idea Terrakodin yhteisiä asioita hoitavasta kattojärjestöstä tuotiin ensimmäistä kertaa kunnolla esiin toimiston hallitusten epävirallisessa yhteiskokouksessa 18.5.2022. Tähän mennessä toimiston päävuokralaisena oli toiminut Turun yliopiston tieteiskulttuurikabinetti ry. Idea keräsi välitöntä kannatusta ja muutamassa kuukaudessa saatiin kasaan yhdistyksen säännöt, toimintasuunnitelma, budjetti ja hallitus ensimmäistä toimikautta varten. Virallinen perustamiskokous pidettiin 2.7., jossa kaikki Terrakodin yhdistykset liittyivät sen jäseniksi. Varsinaisen jäsenmaksun suuruudeksi sovittiin 10 € ja kannatusjäsenmaksuksi 25 €.

Perustajajäsenjärjestöt:

Turun yliopiston tieteiskulttuurikabinetti ry eli Tutka,
Turun Science Fiction Seura ry eli TSFS, 
Turun Anime- ja Mangaseura Senpai ry
Academic Nintendo Club ry eli ANC,
Turun yliopiston rooli- ja strategiapeliseura Tyrmä ry

Vuoden 2022 hallituksen jäseniksi valittiin:

Eero Pihkala (puheenjohtaja, Senpain edustaja)
Herkko Laukkanen (rahastonhoitaja, jäsenvastaava)
Kirsi Pylvänäinen (Tutkan edustaja), 
Ville Lehto (varapuheenjohtaja, tilavastaava, Tyrmän edustaja), 
Katja Juusela (sihteeri, TSFS:n edustaja), 
Melissa Tuomisto (ANC:n edustaja), 
Kinos Villa (varajäsen), 
Johanna Junnila (varajäsen), 
Artturi Saarinen (varajäsen)

Hallituksen kokouksia järjestettiin kauden aikana kahdeksan. 

Kannatusjäseniä saatiin yksi.

Perustamiskokouksessaan yhdistys myös otti haltuunsa toimiston yhteiskäytössä olleen käteiskassan (Tilinavauksessa 42,05 €), kaluston ja muun irtaimiston, jota ei katsottu minkään yksittäisen jäsenjärjestön omaisuudeksi. Lisäksi Terrakodin “tähtiallianssi” -lippulogo otettiin yhdistyksen viralliseksi logoksi ja siihen liittyvät pinssit ja haalarimerkit ostettiin TSFS:ltä ja Tutkalta jälleenmyyntiä varten. Muut byrokraattiset toimenpiteet järjestön toiminnan käynnistämiselle saatiin loppuvuoden aikana tehokkaasti suoritettua: Järjestö rekisteröitiin PRH:hon, jäsenrekisteri perustettiin yhdistysavain-palveluun, väliaikainen pankkitili avattiin, yhdistys pääsi Turun Yliopiston Ylioppilaskunnan (TYY) alaiseksi järjestöksi ja toimiston päävuokralaisuus saatiin siirrettyä Tutkalta Terrakoti ry:lle vuoden 2023 alusta alkaen. Viimeksi mainitun yhteydessä myös laadittiin uudet alivuokrasopimukset Terrakoti ry:n ja jäsenjärjestöjen välille.

Terrakoti ry osallistui 13.8. Osakuntasalissa pidettyyn Yo-talo B:n järjestöjen ja osakuntien yhteiskokoukseen. Tilaisuudessa keskusteltiin muun muassa syksyn rekrytapahtumista, sisäisistä ja ulkoisista kommunikointiväylistä sekä tilojen kehityssuunnitelmista. Terrakoti ry oli myös edustettuna naapurikattojärjestö S-osakuntien 10-vuotisjuhlissa, jossa verkostoiduttiin ja saatiin arvokkaita kehitysideoita. Hallitus osallistui myös 13.9. pidettyyn TYYn järjestöfoorumiin ja useisiin loppuvuoden pj-neuvoston tapaamisiin.

Vuoden yleisimpänä puheenaiheena hallituksen kokouksissa oli jäsenjärjestöjen osallistuminen Turun Kirjamessuille 30.9. – 2.10. näytteilleasettajina. Vaikka Terrakoti ry ei itse ollut virallisesti osallistujien joukossa, kaikki käytännön yhteissuunnittelu tapahtui sen hallituksen kokouksissa. Näytteilleasettelupiste myös uudelleennimettiin Terrakodiksi ja yhdistyksen pinssejä ja haalarimerkkejä laitettiin messupisteelle myytäväksi järjestöjen omien tuotteiden ohella.

Hallituksen ensisijaisena sisäisenä kommunikointivälineenä käytettiin Terrakodin omaa Discord-palvelinta. Toimiston nettisivut (terrakoti.net) ja sähköpostijärjestelmä otettiin haltuun ja uudelleenorganisoitiin täysin uuden arkkitehtuurin ja palveluntarjoajan alle. Domainin hinta päätettiin jakaa tasan jäsenjärjestöjen kesken. Vastineeksi Terrakoti ry tarjoaa jäsenilleen kotisivutilat Terrakodin sivuston alidomaineina. Tähän tarjoukseen ehtivät tarttua vuoden aikana jo Tutka ja TSFS, jotka myös uudistivat omat sivunsa.

Näkyvyyden lisäämiseksi ja uusien jäsenten rekrytoimiseksi järjestettiin syksyllä 12.9. “Terrakodin avoimet ovet” -tapahtuma, jossa esiteltiin toimiston seuroja ja niiden toimintaa. Terrakodin mainosesitteitä oli myös tarjolla sekä suomeksi että englanniksi jäsenjärjestöjen esittelypöydillä TYYn avajaiskarnevaaleissa ja Study in Turku -messuilla.

Terrakodin siisteydestä pidettiin huolta sekä jäsenjärjestöjen yhteisvastuulla, että rekrytointimessuja edeltävällä toimiston syyssiivouksella 28.8. Terrakodilla on käytössä tavallisten roskakorien lisäksi kierrätysastiat muoville, metallille, lasille, paperille, kartongille ja panttipulloille.