Terrakoti
Terrakoti ry toimintasuunnitelma 2022

Terrakoti ry toimintasuunnitelma 2022

  1. Yleistä

Terrakoti ry:n tavoitteena on hankkia, turvata, parantaa ja ylläpitää tiloja jäsenyhdistystensä käyttöön sekä ottaa päävastuu yhteisprojekteista ja -tapahtumista. Ensimmäisen vajaan toimintavuoden ensisijaisena tavoitteena on varmistaa edellytykset edellämainittujen tehtävien toimeenpanolle.

  1. Hallitus ja toimihenkilöt

Yhdistyksen hallitus muodostetaan vuosittain sen jäsenjärjestöjen asettamista ehdokkaista ja muista mahdollisista vapaaehtoisista yhdistyksen syyskokouksessa (vuonna 2022 perustamiskokouksessa.) Hallituksella on lisäksi oikeus rekrytoida lisää toimihenkilöitä tarvittaessa valitsemiinsa tehtäviin. Vuoden lopussa hallituksen jäsenet kirjoittavat sähköisessä järjestelmässä säilytettävät hallitustestamentit, joiden avulla seuraavan vuoden toimijat myös kouluttautuvat tehtäviinsä.

  1. Tilat

Terrakoti ry ja sen hallitus ottavat vastuun YO-talo B:n samannimisen toimistotilan ylläpidosta. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. roskapussien täydentämistä, siivousvuorojen hallintaa, juoksevien yhteiskulujen kattamista sekä nyt ensimmäisenä toimintavuotena myös toimiston yksittäisille yhdistyksille kuulumattoman irtaimen omaisuuden, kirpputorin ja yhteisen käteiskassan haltuunottoa. Lisäksi tehdään tarvittavat esivalmistelut tilan päävuokrasopimuksen siirtämiseksi Turun yliopiston tieteiskulttuurikabinetti ry:ltä Terrakoti ry:lle vuoden 2023 aikana.

  1. Talous

Ensimmäisen toimintavuoden aikana pohjustetaan yhdistyksen maksuvalmius avaamalla sille käteis- ja pankkitili, ottamalla vastaan mahdollisia liittymis- ja jäsenmaksuja jäseniltä ja jäsenyhdistyksiltä, myymällä kannatustuotteita sekä ottamalla selvää erilaisista avustus- ja talkootyömahdollisuuksista. Tavoitteena on kerätä riittävät pohjavarat yhdistykselle, jotta vuonna 2023 sillä on mahdollisuus ottaa taloudellinen vastuu sekä Terrakoti-toimiston juoksevista kuluista että vuokran maksusta. Päävuokralaisena Terrakoti ry alkaa laskuttaa jäsenyhdistyksiltä eli toimiston alivuokralaisilta vuokraa yhdessä sovittujen osuuksien ja ehtojen mukaisesti.

  1. Viestintä

Edellä mainitun irtaimen omaisuuden lisäksi yhdistys ottaa haltuunsa toimiston nettisivut https://terrakoti.net sekä siihen liitetyt sähköpostipalvelut. Myös toimiston google-tili terrakoti@gmail.com ja viestintäpalvelu Discordiin luotu Terrakoti-palvelin asetetaan yhdistyksen hallintaan. 

Yhdistys avaa ja pitää läheistä yhteyttä jäsenjärjestöjensä ja sidosryhmiensä kanssa niin sähköpostitse, Discordin kuin myös yhteiskokousten avulla tarpeen mukaan. Terrakoti ry ottaa myös päävastuun YO-talo B:n yhdistysten yhteiskokousten järjestämisestä ja koollekutsumisesta.

  1. Tapahtumat

Kulujensa kattamiseksi, näkyvyytensä lisäämiseksi ja ylläpitämiseksi sekä jäsenjärjestöjen yhteishengen vaalimiseksi Terrakoti ry ottaa päävastuun merkittävimmistä toimiston yhteistapahtumista, niiden suunnittelusta ja organisoinnista. Syksyllä järjestetään Terrakodin avointen ovien päivä/viikko, jossa kaikki jäsenjärjestöt pääsevät esittelemään yhdessä toimintaansa uusille kävijöille.