Terrakoti
Terrakoti ry toimintasuunnitelma 2023

Terrakoti ry toimintasuunnitelma 2023

  1. Yleistä

Terrakoti ry:n tarkoituksena on hankkia, turvata, parantaa ja ylläpitää tiloja jäsenyhdistystensä käyttöön sekä ottaa päävastuu niiden yhteisprojekteista ja -tapahtumista. Vuoden 2023 tavoitteena on kasvattaa yhdistyksen näkyvyyttä ja asettaa se itsenäiseksi ja vakavaraiseksi kattojärjestöksi Terrakoti-toimistolle Ylioppilastalo B:ssä.

Vuodenvaihteessa 2022–2023 Terrakoti-tiloissa toimivat ja Terrakoti-yhdistyksen jäsenjärjestöinä ovat Academic Nintendo Club ry (ANC), Turun Anime- ja Mangaseura Senpai ry, Turun Science Fiction Seura ry (TSFS), Turun yliopiston rooli- ja strategiapeliseura Tyrmä ry ja Turun yliopiston tieteiskulttuurikabinetti ry (Tutka). Vuoden alusta Terrakoti-yhdistyksestä tulee kattojärjestönä päävuokralainen aiemmin vastuussa olleen Tutkan tilalle.

  1. Hallitus ja toimihenkilöt

Yhdistyksen hallitus muodostetaan vuosittain sen jäsenjärjestöjen asettamista ehdokkaista ja muista mahdollisista vapaaehtoisista yhdistyksen syyskokouksessa. Hallituksella on lisäksi oikeus rekrytoida lisää ulkopuolisia toimihenkilöitä tarvittaessa valitsemiinsa tehtäviin. Vuoden lopussa hallituksen jäsenet kirjoittavat sähköisessä järjestelmässä säilytettävät hallitustestamentit, joiden avulla seuraavan vuoden toimijat myös kouluttautuvat tehtäviinsä.

  1. Tilat

Terrakoti ry ja sen hallitus ovat vastuussa Yo-talo B:n samannimisen toimistotilan ylläpidosta. Juoksevien asioiden kuten roskapussien täydentämisen, siivousvuorojen hallinnan sekä yhteiskulujen ja -hankintojen kattamisen lisäksi yhdistys siirtyy toimiston päävuokralaiseksi ja ottaa vastuun uuden alivuokralaisyhdistyksen etsinnästä. Välivaraston hylly otetaan haltuun ja siivotaan ylimääräisestä tavaroista ja sieltä ylijäävät kirpputoritavarat myydään eteenpäin samalla periaatteella kuin vuonna 2022 tehtiin käytävän vastaavalle kirpputorihyllylle. Mainittu käytävähyllyn yläosa uudelleenorganisoidaan kirjojen ja muun materiaalin lahjoitushyllyksi Terrakoti ry:lle.

  1. Talous

Vuonna 2023 yhdistyksen varallisuutta kasvatetaan erikokoisten talkootöiden, myyjäis- ja yhteistapahtumien, avustuksien sekä kannatustuotteiden ja kannatusjäsenyyksien myynnin avulla. Kerätyt varat käytetään toimiston vuokraan, juokseviin menoihin, hallintokuluihin kuten nettisivuston ja pankkitilin käyttömaksuihin sekä yhteishankintoihin ja toimiston mainostukseen. Päävuokralaisena Terrakoti ry alkaa laskuttaa jäsenyhdistyksiltä eli toimiston alivuokralaisilta vuokraa yhdessä sovittujen osuuksien ja ehtojen mukaisesti.

  1. Tapahtumat

Terrakoti ry alkaa järjestää vuonna 2023 yhteistapahtumia jäsenjärjestöjensä ja sidosryhmiensä kanssa. Valtaosa tapahtumista sijoittuu syksylle uuden lukuvuoden alkuun, jolloin järjestetään perinteinen Terrakodin avoimet ovet -esittelytilaisuus uusille opiskelijoille. Yhdistys osallistuu aktiivisesti TYYn koulutuksiin, rekrymessuille (Avajaiskarnevaalit, Welcome Fair, Study in Turku jne.) ja tuutorikierroksille. Lisäksi järjestetään ainakin yksi isompi yhteistapahtuma koodinimellä Terracon, jonka suunnittelusta vastaa oma toimikuntansa. Tapahtumilla pyritään sekä nostamaan yhdistyksen näkyvyyttä, että pitämään yllä Terrakodin järjestöjen välistä yhteishenkeä niin keskenään kuin naapurijärjestöillekin.

  1. Viestintä

Yhdistys ottaa haltuunsa toimiston nettisivut https://terrakoti.net sekä siihen liitetyt sähköpostipalvelut. Sisäisessä viestinnässä käytetään myös hyväksi viestipalvelu Discordin Terrakoti-palvelinta. 

Yhdistys pitää läheistä yhteyttä jäsenjärjestöjensä ja sidosryhmiensä kanssa niin sähköpostitse, Discordin kuin myös yhteiskokousten avulla tarpeen mukaan. Terrakoti ry ottaa myös päävastuun YO-talo B:n yhdistysten yhteiskokousten järjestämisestä ja koollekutsumisesta.

Vuonna 2023 yhdistys panostaa verkostoitumiseen sekä asettuu pysyväksi ja toimivaksi tukirangaksi Terrakodin jäsenjärjestöille.

  1. Kestävä kehitys ja tunnustukset

Terrakodilla kierrätetään muovi-, kartonki-, paperi-, lasi-, metalli- ja biojätteet erillisiin astioihinsa. Yhdistykset ovat yhteisvastuussa toimiston siisteydestä ja Terrakoti ry varmistaa puitteet tämän toteutumiselle muun muassa ostamalla roskapusseja ja pitämällä huolta siivoustarvikkeista.

Vuonna 2023 yhdistys kutsuu koolle ansiolautakunnan, jonka tehtäväksi asetetaan erilaisten akateemisten kunniamerkkien teettäminen ja niiden myöntämisen kriteerien laatiminen. Näillä merkeillä on tarkoitus palkita ansioituneita toimijoita Terrakodin yhdistyksistä ja jäsenistöstä.